Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

Ke stažení

Město Třeboň ve spolupráci s ENKI o.p.s uspořádali v Třeboni konferenci "Jak na klimatické změny - principy a lokální řešení", která se konala ve čtvrtek 6. října 2022 v Kulturním a kongresovém centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň.

Odborné referáty přednášeli:

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI o.p.s., Třeboň. Jeho přednášky k nahlédnutí zdezde.

Ing. Michal Kravčík, CSc., MVO Ľudia a voda, Košice. Jeho přednáška o zadržování vody v Košickém kraji k náhlednutí zde a o dešťových zahradách a záhonech zde.

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt, vysokoškolský pedagog. Jeho přednáška o Oboře Obelisk k nahlédnutí zde.

RNDr. Miroslav Šrutek, Ph.D., farmář z Benešova u Kamenice nad Lipou. Jeho přednášky o ekologickém farmaření k nahlédnutí zde.

Ing. Václav Kurel, zkladatel společnosti Carboneg. Jeho přednáška o regenerativním zemědělství k nahlédnutí zde.

Anna Salingerová MSc., krajinářský architekt, a Peter Bednár B.arch, architekt a urbanista, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s. Přednáška k nahlédnutí zde.

Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S. Jeho přednáška o zelených střechách a zelených fasádách k nahlednutí zde.

Ing. Renáta Kněžínková, vodoprávní úřad MěÚ Třeboň. Její přednáška o modrozelené infrastruktuře v Berlíně k nahlédnutí zde.

https://www.mesto-trebon.cz/ cz/mestsky-urad-trebon/odbor- zivotniho-prostredi/ konference-zmena-klimatu- zmena-pristupu.html

Perokresby stromů, Alena Kociánova (c) 2006

Stromy a lidé - potřebujeme se navzájem
česká a německá verze

Přednášky z konference Stromy v sídlech, 15.12.2016, Třeboň