Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Historické dokumenty o stromech, Historie

Holná – Buk

stromytrebonska
on Kvě 30, 2019

V Třeboni, 1/X. 1935.

Správa státních lesů v Jindřichově Hradci obdržela od státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Čes. Budějovicích přípis ohledně knihovního zajištění ochrany památek v obvodu správy Jindř. Hradec a Jemčiny / správy Kard. Řečice/, tedy na majetku, který byl převzat státem od bývalého majitele Czernína. Opis přípisu, jakož i seznam těchto
památek vyznačených věcí se připojuje.
Ředitelství za součinnosti správy zrevidovalo seznam vyznačených památek a podává ministerstvu zemědělství zprávu o tom se žádostí, aby min. zem. zakročilo u památkového úřadu ohledně této záležitosti.
Dále uvádí ředitelství své náměty k jednotlivým bodům seznamu:

Správa státních rybníků Jindřichův Hradec

Katastrální území Hatín:

ad a/ Rybník Holná. Na hrázi rybníka Holná jest několik starých dubů, smrků a borovic 150 –
200 let starých, které nebudou odstraněny, pokud samy neuschnou neb větrem nebudou
zlomeny. V tom případě budou z důvodů ochrany hráze rybníka nahraženy novými. Není
důvodů, aby byly památkově chráněny.

ad m/ Na hrázi rybníka Hatína jest jeden asi 300 let starý dub. Ostatní duby jsou 30 – 100 leté. Nepovažuje se za nutné ochrany, ježto podobně jako u rybníka Holenského nebude starý dub poražen, pokud sám neodumře, v tom pádu bude nahražen.

Ředitelství konstatuje s podivem, že teprve nyní jsou různé stromy, ba dokonce normální porosty označovány za pamětní, které za doby režimu czernínského nebyly památkovému úřadu hlášeny, ale v době státní správy jest tato otázka již několikráte ventilována. Podotýkáme, že stát nechce lesy ničit, ale pěstovat, nechce různými zásahy rušit estetiku kraje, nýbrž vhodnými skupinami nejen kraje porostů, nýbrž i uvnitř podél cest půvab lesa zvyšovati, o čemž možno se přesvědčiti v každé hospodářské osnově pro jednotlivé správy.