Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Historické dokumenty o stromech, Historie

Jemčina – lípa

stromytrebonska
on Kvě 29, 2019

Správa státních lesů v Jindřichově Hradci obdržela od státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Čes. Budějovicích přípis ohledně knihovního zajištění ochrany památek v obvodu správy Jindř. Hradec a Jemčiny / správy Kard. Řečice/, tedy na majetku, který byl převzat státem od bývalého majitele Czernína. Opis přípisu, jakož i seznam těchto
památek vyznačených věcí se připojuje.

Ředitelství za součinnosti správy zrevidovalo seznam vyznačených památek a podává ministerstvu zemědělství zprávu o tom se žádostí, aby min. zem. zakročilo u památkového úřadu ohledně této záležitosti.

Dále uvádí ředitelství své náměty k jednotlivým bodům seznamu.

Správa stát. lesů Kard. Řečice – Jemčina.

g./ Památné vejmutovky v parku zámku Jemčina.
Dvě staré vejmutovky stojící v parku jsou již velmi špatné, jedna jest na půl suchá, kdežto druhá má vrcholek suchý a pomalu od vrchu dolů usychá. Nedoporučuje se tedy tyto stromy
zařaditi mezi památkové, vždyť takových stromů by bylo v parku více a přece nebudou jednotlivě zařazeny, nýbrž celý park bude doplňován v prázdných místech a budou tvořeny skupiny esteticky působící z různých stromů nejen našich, nýbrž i exot. Není tedy důvodu obávati se, že by státní správa rušila bezdůvodně estetický půvab parku, nýbrž naopak tento vhodně doplní.

Státní obvodová úřadovna pro pozemkovou reformu v Českých Budějovicích.

K tamnímu číslu 6638/35 sdělujeme, že jsme předložili seznam význačných památek v oblasti správy Jindř. Hradec a Kard. Řečice s náležitým odůvodněním ministerstvu zemědělství a předložíme týž státní obvodové úřadovně pro pozemkovou reformu, jakmile dojde odpověď od ministerstva zemědělství.

V Třeboni, 1/X. 1935.