Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Bývalý rybník Podsedek – památný dub v lese

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 477

Hráz bývalého rybníka Podsedku se nachází v lesích u pravého břehu Nežárky. Dovede nás sem žlutá turistická značka od Karštejna nebo od Evženova údolí (nebo až od Jemčiny), také se sem dá dojít po lesní cestě odbočující u paseky z asfaltky vedoucí z Karštejna k mostu přes Nežárku (a dál k hájovně Vršková).

Jdeme-li po hrázi od severozápadu, ze směru od Karštejna, míjíme nejprve jen menší stromy, pak rozpadlé torzo dubu, mohutnější stromy jsou však až dále. Jejich věk je odhadován na 400 – 450 let.

Dále je vpravo (na straně hráze k Nežárce), v místech. kde je hráz v lese, první větší dub letní (Quercus robur), který je označen cedulí jako „Památný“ a na kmeni má štítek (zelený, bez čísla pod ním hřebík po dalším upadlém štítku). Má kmen s obvodem 477 cm s mnoha boulemi a velkým množstvím malých výmladků. Ve 4 m je nad cestou dutina po větvi nebo 2. terminálu – strom měl asi tvar Y. Zbylý terminál je pokroucený, olámaný a dál se dělí.
O oblasti
Rybník Podsedek byl postaven v roce 1559 a jindřichohradecký hejtman Šťastný z Pleší k tomu téhož roku píše svému pánovi Jáchymovi z Hradce: „Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla:“ Rybník nazvaný Podsedek, snad že byl proti Karštejnu maličký jako chalupník proti sedlákovi, nebo že byl pod starším Karštejnem. Měl ale ještě větší problém s vodou než Karštejn nad ním, takže byl zrušen a zalesněn již v 18. století. Roku 1777 je Podsedek uváděn již jako pustý. Procházíme-li dnes po cestě lemované převážně duby, ani nás nemusí napadnout, že jdeme vlastně po hrázi bývalého rybníka Podsedku. Jednoho z těch, které svou existenci neobhájily.