Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Lípa, Seznam stromů

Bývalý rybník Podsedek – lípa srdčitá

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 483
Výška: 27

Hráz bývalého rybníka Podsedku se nachází v lesích u pravého břehu Nežárky. Dovede nás sem žlutá turistická značka od Karštejna nebo od Evženova údolí (nebo až od Jemčiny), také se sem dá dojít po lesní cestě odbočující u paseky z asfaltky vedoucí z Karštejna k mostu přes Nežárku (a dál k hájovně Vršková).

Jdeme-li po hrázi od severozápadu, ze směru od Karštejna, míjíme nejprve jen menší stromy, pak rozpadlé torzo dubu, mohutnější stromy jsou však až dále. Jejich věk je odhadován na 400 – 450 let.

Na konci hráze nad stokou asi bývalého přepadu rybníka roste velká lípa (Tilia cordata). Strom má zajímavý tvar – v cca 3 m odbočují z kmene na opačné strany 2 zploštělé větve, náběhy větví tvoří na kmeni jakási „žebra“ vedoucí až k zemi. Zbytek (prostřední kmen) není už mohutný, cca v 8 m tvořil vyhnilou dutou vidlici se zbytkem rozpadlého terminálu. V zimě 2005/2006 se vyhnilá vidlice rozlomila, jižní ze dvou vrcholových větví spadla a zbylo po ní malé „okno“.

O oblasti
Rybník Podsedek byl postaven v roce 1559 a jindřichohradecký hejtman Šťastný z Pleší k tomu téhož roku píše svému pánovi Jáchymovi z Hradce: „Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla: “ Rybník nazvaný Podsedek, snad že byl proti Karštejnu maličký jako chalupník proti sedlákovi, nebo že byl pod starším Karštejnem. Měl ale ještě větší problém s vodou než Karštejn nad ním, takže byl zrušen a zalesněn již v 18. století. Roku 1777 je Podsedek uváděn již jako pustý. Procházíme-li dnes po cestě lemované převážně duby, ani nás nemusí napadnout, že jdeme vlastně po hrázi bývalého rybníka Podsedku. Jednoho z těch, které svou existenci neobhájily.