Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Bývalý rybník Podsedek – dub u louky na straně cesty k Nežárce

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 498

Hráz bývalého rybníka Podsedku se nachází v lesích u pravého břehu Nežárky. Dovede nás sem žlutá turistická značka od Karštejna nebo od Evženova údolí (nebo až od Jemčiny), také se sem dá dojít po lesní cestě odbočující u paseky z asfaltky vedoucí z Karštejna k mostu přes Nežárku (a dál k hájovně Vršková).

Jdeme-li po hrázi od severozápadu, ze směru od Karštejna, míjíme nejprve jen menší stromy, pak rozpadlé torzo dubu, mohutnější stromy jsou však až dále. Jejich věk je odhadován na 400 – 450 let.
N hrázi vlevo dále kde je už téměř suchý dub s obvodem 468 cm. Tam kde hráz už přichází na okraj louky je velmi pěkná skupina tří dubů letních (Quercus robur). Vpravo je dub opět označený cedulí jako „Státem chráněný“ a se dvěma štítky, dolní s číslem 17 30. Kmen s obvodem 498 cm má dole jizvy, výše boule a větev nad louku. V koruně jsou větve místy proschlé, ve větvení terminálu je patrná hniloba. Strom je vysoký 22 m.
O oblasti
Rybník Podsedek byl postaven v roce 1559 a jindřichohradecký hejtman Šťastný z Pleší k tomu téhož roku píše svému pánovi Jáchymovi z Hradce: „Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla:“ Rybník nazvaný Podsedek, snad že byl proti Karštejnu maličký jako chalupník proti sedlákovi, nebo že byl pod starším Karštejnem. Měl ale ještě větší problém s vodou než Karštejn nad ním, takže byl zrušen a zalesněn již v 18. století. Roku 1777 je Podsedek uváděn již jako pustý. Procházíme-li dnes po cestě lemované převážně duby, ani nás nemusí napadnout, že jdeme vlastně po hrázi bývalého rybníka Podsedku. Jednoho z těch, které svou existenci neobhájily.