Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

1. 12. 1937 – Ředitel st. lesů a statků v Třeboni, přednosta st. památkového úřadu se ptá: „Jan Kos, rolník v Hamru u Chlumu, žádá o povolení k vykácení 8 topolů, stojících u koštěnického potoka v obci Hamr u Chlumu na parcele číslo 433/2. Tato parcela náleží do správy tamního ředitelství. Jako důvod uvádí, že topoly poškozují svými kořeny jeho pozemky č. k. 429 a 431/1. Žádá se o laskavé sdělení, jaké stanovisko zaujímá tamní ředitelství k této žádosti. Státní památkový úřad v Praze má ovšem zájem na zachování všeho význačného stromoví a proto by doporučoval, aby žádosti nebylo vyhověno.“

přednosta….

30. 12. 1937 – Správa st. lesů Chlum u Třeboně odpovídá správě státních lesů a statků do Třeboně „Podepsaná správa státních lesů, po dohodě se správou státních statků a rybníků doporučuje, aby žádost Jana Kosa z Hamru u Chlumu o vykácení zdravých, mohutných topolů bílých byla jednou provždy státním památkovým úřadem zamítnuta co nejdůrazněji. Správa žádá, aby správa vzala pod zvláštní ochranu tyto význačné stromy a každé poškození kmenů zmíněných topolů by bylo přísně potrestáno, by patřičně o svém rozhodnutí vyrozuměl Obecní úřad v Hamru u Chlumu. Již koncem roku 1935 snažil se Kos u tehdejšího přednosty místní správy státních statků a rybníků Dr. Ing. Hamerníka, aby topoly ty dal porazit. Tehdy podepsaný, byl požádán o dobrozdání, se tomuto vandalismu co nejrozhodněji opřel nejen z důvodů krasocitných, ale i z důvodu rázovitosti místní oblasti. Zmínění velikáni zdobí tento úsek význačného letoviska chlumeckého…
…Podepsaná správa státních lesů a statků hodlá vyznačiti ku kácení vyhnilé špatné olše vyrostlé ze starých pařezů, které tísní zmíněné topoly právě proto, aby mohutnost chráněných topolů vynikla.“

Přednosta správy státních lesů a lesní rada SPÚ žádost rolníkovu zamítl…