Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Historické dokumenty o stromech, Historie

Branská dubina

stromytrebonska
on Kvě 30, 2019

Správa státních statků v Třeboni dne 14./XI 1929


Č. j. 234 1929
Věc: Třeboň, staleté duby, ochrana.

Předchozí jednací číslo ředitelství:
8.276-2-I/1929

Ředitelství státních lesů a statků v Třeboni

Ve věci svrchu uvedené správa hlásí, že staleté duby jsou u dvora Obory (Kat., obec Branná, okres. úřad Třeboň, stanice tamtéž) po různu roztroušeny v tak zvaném doubí.
Pokud se týče jich rozměrů a výšky jeví se dle stáří stromů velká různost, jako památný však nemožno žádný z nich označiti.
Rovněž zdravotní stav jejich jest různý, po většině jsou však vyhnilé a duté.
Fotografických snímků není.
Stromy stojí na pozemku zabraném pozemkovou reformou při parcelaci schwarzenberského velkostatku Třeboň.
Staré duby jsou chráněny památkovým úřadem, ovšem že podléhají ponenáhlu přirozenému zániku, jak stářím tak i působením živlů větry a bleskem.

8. 1. 1940 – Dotaz ředitelství státních lesů a statků v Třeboni do Knížecího Schwarzenberského archivu v Třeboni „Prosíme o laskavé sdělení, zda-li nynější státní les „Branské doubí“, ležící v katastrálním území Branná – východně od Opatovického rybníka, byl za bývalého majitele panství Třeboň, vyloučen z pravidelného lesního hospodářství. V kladném případě prosíme o sdělení, kdy a kterým úředním výměrem se tak stalo.“

26. 1. 1940 – Odpověď p. Hadače schw. archiváře v Třeboni„V odpovědi na váš dotaz z 10. t. m. výše uvedený vám sdělujeme, že (der fragliche Eichenwald) Branské doubí v katastru Branná byl v době Schwarzenberské držby pod knížecí rybniční správou veden jako výtopa rybníka a nebyl nikterak formálně chráněn jako přírodní rezervace a také nebyl pod ochranou Památkového úřadu. Přesto se tento, pro obraz krajiny tak charakteristický a malebný dubový les, těšil obzvláštní osobní ochraně pro jemnocit ( Fein Sinn) pana majitele.“ (rozuměj pana knížete – pozn. V.Bartušky)