Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Historické dokumenty o stromech, Historie

Třeboň – Krčínův dub

stromytrebonska
on Kvě 29, 2019
 1. 2. 1940 – Správě lesů a statků v Třeboni
  „Památkový úřad v Praze byl upozorněn, že tamní správa dává káceti staré duby na
  Hradečkově hrázi u Třeboně. Protože zdejší úřad chrání tyto stromy jako přírodní památky,
  žádá o laskavé podání zprávy, zakládá-li se tato informace na pravdě a v kladném případě o
  sdělení z jakého důvodu mají býti duby odstraněny. Sdělte též laskavě o kolik stromů jde.“
 2. 3. 1940 – Odpověď ředitelství státních lesů a statků v Třeboni
  „Na tamní dotaz číslo 826/40 ze dne 8. února 1940 sdělujeme, že správa lesů a statků
  v Třeboni vykácela s vědomím ředitelství 13 dubů při Hradečkově hrázi u Třeboně. Nejedná
  se o duby na hrázi, památkovým úřadem chráněné, nýbrž o duby nacházející se na poli „Pod
  Kaprovým“. Rozhodli jsme se vykáceti tyto duby proto, že tři z nich byly suché a ostatní
  zasahovaly hluboko do pole. Jejich vykácením ráz krajiny nikterak neutrpěl a správa získala
  tím zvětšení a arondování orné půdy.“