Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Historické dokumenty o stromech, Historie

Třeboň – Hráz rybníka Svět a Opat

stromytrebonska
on Kvě 29, 2019

Jihočeský obzor, č. 33, 10. srpna 1935
Staleté duby, krása Třeboně. Každý Třeboňák vracející se rok co rok ze vzdálených
působišť, aby potěšil se krásami milé Třeboně, bývá bolestně dotčen, když každým rokem
nachází kraj ochuzen o některého staletého velikána, podlehnuvšího buď živlům, anebo
nepietní ruce lidí, kteří v kraji nevyrostli, nevidí jeho krásu a půvab, vedených jen hmotným
prospěchem. Letos naplňuje spravedlivým rozhořčením soustavné poškozování krásných
dubů bezohlednými letními hosty, kteří dlátem navrtávají a loupají kůru dubů přímo na
světské i opatovické hrázi, hledajíce brouky, kteří pravděpodobně jim mají uhraditi náklad
jejich letního pobytu. Při této vandalské, záškodnické práci (dávali dobrý pozor, by nebyli
pozorováni!) byli viděni nejen malí hoši, ale i jeden starší pán, jemuž to nijak ke cti neslouží.
Končíme apelem na všechny odpovědné činitele, jimž svěřena péče o zachování této ozdoby
kraje, by použili své pravomoci k zabránění dalšího řádění těchto hamižných škůdců, kteří
městu přinášejí větší škodu než zisk. Nestačí jen duby opravovati přibitými prkénky, jak jsme
též viděli, ale chrániti je, by bezohledná ruka jim kůru neodloupala.