Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Vitmanov – Tři bratři – západní z trojice

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 705
Výška: 25

U silnice ze Staré Hlíny do Stříbřece je mezi rybníky Starým a Novým Vdovcem bašta Vitmanov. Po silnici vede cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně. Před baštou, na vnější straně hráze Starého Vdovce, přímo u silnice, stojí dnes už jen dva z dubů letních (Quercus robur) z bývalé trojice nazývané Tři bratři. Jsou považovány za nejstarší na Třeboňsku.

První, nejzápadnější, tedy nejdále od bašty, je opravdu krásnou živoucí skulpturou. Tento dub letní má mohutný bizarní kmen, z jedné strany bez kůry, s velkou otevřenou dutinou. Kmen plný boulí, jizev, suchých soklů větví a otvorů měří v obvodu 705 cm (ve výšce 10 – 140 cm, pod boulemi). Opravdu takto nějak si představujeme dub pamatující Rožmberky a stavbu rybníků. Obdivuhodné je, že strom je stále živý a je „Státem chráněn“.

Duby u Vitmanova byly vždy poměrně známé, jsou k nim staré doklady. Na příkladu největšího z nich můžeme sledovat, jak staré duby rychle a nenávratně zanikají. Podle fotografie z dvacátých let 20. století to tehdy byl živý velký dub s celou korunou. Byl považován za největší a nejstarší dub na Třeboňsku. Jeho kmen měřil údajně 8,60 m v obvodu (Ambrož 1926). V osmdesátých letech měl strom ještě vrchol a silnou větev nad louku, část kmene nad silnicí byla už tehdy vylomená. Dnes ze stromu zbylo jen asi 4 m vysoké torzo. Je duté, otevřené k silnici, ještě pokryté kůrou. Jeho obvod je stále značný, 753 cm. Věk všech výše uvedených dubů je odhadován na 400 let. Každý strom postupně zaniká, i z tohoto velikána za nějaký čas nebude ani památky. My můžeme jen zkázu stromů neurychlovat jejich někdy nesmyslným kácením. A pokud už stromy musí být pokáceny, měli bychom vysazovat nové, i když se doby, kdy z nich budou mohutní velikáni, nedožijeme.

O oblasti
Rybník Vdovec byl prvním rybníkem, který postavil Mikuláš Ruthard z Malešova za své desetileté služby pro Viléma z Rožmberka. Jeho výstavbou byly na místě zvaném Modříč zatopeny původně zde ležící rybníky města Třeboně, za což byly městu Vilémem z Rožmberka poskytnuta v roce 1561 náhrada. Roku 1564 byl rybník již napuštěný. Po zvýšení hráze Jakubem Krčínem v roce 1578 se plocha původního rybníka rozšířila, takže sahal od samoty Dušák až ke kraji Staré Hlíny, tedy ještě za dnešní silnici mezi Vitmanovem a Stříbřeckým mostem. Když byla dostavěna Nová řeka, která sama vyhlížela v tomto svém úseku spíše jako rybník, pod její hrází se rozkládal ohromný Vdovec, pokrývající celou dnešní plochu rybníků Vitmanovské soustavy. Na Vdovec navazovala výtopa tehdejšího tisíci hektarového Rožmberka. Přes tuto vodnatou oblast vedl směrem na Jindřichův Hradec jediný most a to u Hlíny, přes nejužší místo tzv. chobotu Rožmberka.

Teprve ve 2. polovině 18. století byla hladina Vdovce snížena a rybník rozdělen. Menší rybník začal být označován jako Starý/Malý Vdovec a rozlohou většímu rybníku se začalo říkat Nový/Velký Vdovec. Zatímco Starý Vdovec zůstal rybníkem, rybník Nový Vdovec byl zrušen v r. 1827 v souvislosti s hospodářským záměrem dvorního rady Antona Wittmanna na zřízení rozsáhlého lučního komplexu pro rozšíření chovu dobytka na třeboňském panství. V prostoru Nového Vdovce vznikl stejnojmenný dvůr, přejmenovaný v r. 1842 podle Antona Wittmanna na Vitmanov. Poněvadž dvůr neposkytoval předpokládané výnosy, rozhodl v r. 1865 kníže Schwarzenberg o obnovení obou rybníků, při čemž byly bez větších úprav použity původní hráze.

Z historie:
Duby Tři bratři byly popsány již před 90 lety (1929):
Tři duby u bašty Vitmanov dva přímo u silnice vedoucí ze Staré Hlíny do Stříbřece, jeden za baštou na hrázi Vdovce Nového.

Obvod stromů obnáší: největší: 30 cm nad zemí – 10 m , 11.5 m, 7.6 m. Ve výši 130 cm nad zemí – 5.5 m. Výška odhadnuta na 40 m.

Zdravotní stav: jeden dub dobrý, dva velmi chatrné, kmeny duté, uvnitř vyhnilé a v koruně silně proschlé. Stáří: Stáří stromů nedá se za daných okolností zjistiti, podle tradice však, stojí tu již několik století. Stáří dubů odhadnuto na 350 let.