Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Seznam stromů, Topol

Topol kanadský v Dunajovicích

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 454

O oblasti
Topol kanadský roste v obci Dunajovice, v severní části návsi. Dunajovice byla Rožmberky v roce 1376 darována nově založenému třeboňskému augustiniánskému klášteru. Její darování je také první zmínkou o obci v písemných pramenech. V blízkosti návesní kaple Zvěstování Panny Marie z roku 1857 byla koncem 19. století vysazena skupina lip srdčitých, největší má obvod kmene 287 cm. Nad vsí je lesnatý vrcholek Dunajovické hory (505 m. n. m.) s křížovou cestou ke kapli Sv. Kříže z roku 1885 se studánkou. Původní kaple zde podle pověsti vznikla jako pokání za zabití francouzských vojáků v době napoleonských válek. Jiná pověst hovoří o zázračném uzdravení slepoty. Vznik křížové cesty společně podnítily třeboňské sestry boromejky a obyvatelé Dunajovic. V první polovině 20. století se v pondělí o svatodušních svátcích na Dunajovickou horu konaly hojně navštěvované pouti. Skalnatý vrcholek „hory“ byl v minulosti pro místní potřebu odtěžován, takže zde vznikl zatopený lom.