Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Lípa, Seznam stromů

Lípa svobody v Přesece

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 260

O oblasti
Lípa srdčitá vysazená na návsi, by měla být Stromem svobody vysazeným k výročí vzniku ČSR ve dvacátých letech 20. století. Nicméně obecní kronika zmiňuje velkou vichřici, která 15. srpna 1923 na návsi v okolí kaple vyvrátila tři asi 100 let staré lípy a kromě střech zničila i celou řadu ovocných stromů. Dvě lípy byly vysázeny až v roce 1935: “Na jaře roku 1935 byly vysázeny na návsi dvě lípy. Jedna proti cestě vedoucí k Dunajovicům, druhá pod rybníček Čekal v parčíku.“

Přeseka se poprvé připomíná v roce 1371, kdy patřila pánům z Rožmberka. Přeseka až do zrušení poddanství patřila k třeboňskému panství. Návesní kaple s věžičkou byla postavena v roce 1817, prodloužení stavby pochází z roku 1840. Nedaleko kaple je pomník padlým ze světové války, postavený i financovaný občany Přeseky a odhalený 7. října 1923.

V Přesece měli skutečně smysl pro krásno: „V březnu (1936) hasičský sbor za finanční podpory obce a občanů zřídil na místní návsi okrasný sad. Sad byl osazen živým plotem, na který bylo vysázeno asi 1300 sazenic „Ptačího zobu“, dovnitř sadu bylo vsazeno 38 keřů okrasných různého druhu jako: Dentria Berberis vulgare, Tamaryšky, Trojpuk, Dentria Gracilis, Spirea tavolník, Jasmín, Forsythie, Veigelia, Šeřík atp. – Jsou zde vsazeny ony dvě lípy jak o nich již psáno na str. 87. 1 růžokvětý hloh, 1 šlechtěný akát a 1 smuteční vrba. Oba návesní rybníčky byly obsazeny břízkami . Tento sad byl obehnán ostnatým drátem, připevněným na dubových sloupcích.“ (Obecní kronika obce Přeseka z let 1904-1981)