Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Seznam stromů, Smrk

Smrk – Staňkov

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 403
Výška: 35

Smrk ztepilý nalezneme cca 1.1 km severně od obce Staňkov. Dostaneme se k němu po cestě, která z asfaltky s modrou turistickou značkou (též značena jako cyklotrasa) odbočuje asi 70 m za vsí doleva. Po necelých 500 m dojdeme k lesu, vlevo mineme mohutnou hráz bývalého rybníka Maluškov. Pokračujeme dále na sever po cestě krajem lesa (ještě 350 m), a poté co cesta vejde do lesa odbočíme doleva. Roste v mladším smrkovém porostu, cca 50 m od cesty. Ke smrku také můžeme dojít od památné lípy dolů přes louku (400 m) a pak cca 50 m lesem.

Smrk ztepilý (Picea abies) nás ihned zaujme svojí mohutností. Na jeho silné avšak již suché větve dosáhneme již ze země. Od cca 13 m má větve živé. Dříve musel růst na volném prostranství (soudě i podle stáří okolního porostu). Má výrazné kořenové náběhy, dole na kmeni zavalená oka po větvích, v cca 150 cm suky po 7 uřezaných větvích a od 2 m větve až 10 cm silné rostoucí z kmene mírně šikmo nahoru. Strom má pravidelný přímý kmen a je vysoký 35 m. Ve špičce roste hodně jmelí.

O oblasti
Mohutný smrk roste v ve dně bývalého rybníka Maluškov, v místech, kde je ještě před 70 lety patrná louka či paseka (letecké snímkování z 50. let) a strom zde rostl s dostatkem prostoru a světla. Rybník Maluškov vznikal zároveň se Staňkovským. Jméno získal po svém staviteli, pomocníkovi Mikuláše Rutharda z Malešova, Vavřinci Maluškovi z Ličova. V polovině 19. stol. byla mezi Mirochovem a Staňkovským rybníkem těžena rašelina a kvůli odvodnění okolních lesů byl vypuštěn i rybník Maluškov. Jeho dno bylo po roce 1861 zalesněno, tak jak to tehdy bylo obvyklé. Jako zrušený se spolu s rybníky Svízelkovem a Hlubokým uvádí roku 1903.

Původem názvu nedaleké obce Staňkov může být dobový výraz pro sídla na hranicích země „na stání“ nebo osobní jméno – v tomto případě některé Staňka mlynáře, protože mlýn na Koštěnickém potoce je zde doložen dříve než rybník i vesnice. Staňkovský rybník, šestý největší v České republice, vznikl přehrazením Koštěnického potoka v hlubokém údolí. Jako údolní nádrž má rybník pouze 170 metrů dlouhou hráz, ale zato až 15 metrů vysokou a je nejhlubším rybníkem u nás vůbec. Hloubka dosahuje až 10 metrů. K chovu ryb se ale nehodí. Rybník stavěl v letech 1551 až 1556 Mikuláš Ruthard z Malešova, a protože zároveň na sousedním jindřichohradeckém panství na stejném potoce vznikal rybník dnes zvaný Kačležský, začalo se jim v době stavby říkat Sousedé. Později se Staňkovskému říkalo Velký rybník bystřický. Název Staňkovský je možné odvozovat od mlýna, který ležel v těchto místech na Koštěnickém potoce již před založením rybníka a dal také název pozdější vsi. Obec Staňkov se poprvé připomíná až roku 1654, r. 1748 žilo ve Staňkově 5 sedláků a 16 chalupníků.