Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Javor, Seznam stromů

Javor klen – žítěč

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 391
Výška: 22

Javor klen se nachází v jihovýchodní části obce Žíteč, na kopečku mezi úvozem a asfaltovou cestou, cca 20 m jižně od kravínů. Má rovný kmen, v 3 m a ve 4 m se větví a v 5 m má 5 kosterních větví. Má pravidelnou korunu a je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Ve skupině s ním roste druhý menší klen a dub. Je škoda, že v současné době je tato skupina krásných stromů schovaná a zarostlá náletovými keři.

Javor roste za novodobým družstevním objektem cestou z obce na Čapí vrch (493 m. n. m.) – široko daleko nejvyšší bod v krajině, odkud je stále krásný výhled. Dnes nepříliš atraktivní místo bývalo původně rozcestím směrem k Čapímu vrchu a poslední chalupě č. p. 90. Jsou zde stále patrné zbytky staré polní cesty, které teprve moderní doba postavila do cesty nelogicky umístěné budovy. Javor stál dlouhá léta jako solitér v krajině – kdo kdysi tenhle javor sázel, počítal s tím, že bude svým stínem chránit procházející chodce, jenže dnes ho obrůstají nálety a jeho krása vyniká pouze v zimě.

O oblasti
Podle prvního zmínky v pramenech z roku 1378 byla ves Žíteč (se dvěma mlýny) přidělena k lutovské farnosti. Spolu s Mirochovem patřila k bystřickému panství (dnes Nová Bystřice), původně pánům z Landštejna. Roku 1381 získali Bystřici Krajířové z Krajku. Po jejich vymření v roce 1575 Žíteč několikrát měnila majitele. Patřila pánům z Hradce, Lobkovicům, Slavatů a od roku 1693 Fünfkirchenům jako součást panství Chlumec (dnes Chlum u Třeboně) s nímž sdílela další osudy až do 20. století. Žíteč tvoří dvě části, jádro obce s hospodářskými usedlostmi a skupinu původně převážně řemeslnických domků vystavěných na obecních pozemcích a zvaných proto „Na obci“. Ve vsi, které má vesnickou památkovou zónu je zachovaná obecní kovárna a špýchar – kontribučenská sýpka – objekt, kde obec dříve schraňovala od místních sedláků odebrané obilí pro případ hladomoru.

V Žítči rostla za domy na kopečku vprostřed vsi chráněná hrušeň. Měla obvod kmene 240 cm, byla to vysoká pěkná solitéra. Padla větrem v první polovině 90. let. Dnes z ní zbyl vyvrácený pařez, který je stále označen cedulí „Památný strom“.