Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Lípa, Seznam stromů

Lípy v Dukelské

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Stromořadí lip srdčitých rostoucích směrem od vlakové zastávky Třeboň – lázně do centra města po levé ruce zde bylo vysazeno v roce 1969 místním oddílem Junáka jako protipól lipovému stromořadí (převážně lípy velkolisté), které bylo na protější straně Dukelské ulice vysazeno při příležitosti příjezdu prezidenta Masaryka do Třeboně.