Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Jinan, Seznam stromů

Jinan – Třeboň, Jiráskova ulice

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 165
Výška: 15

Jinan dvojlaločný, krásný samičí exemplář, je v současnosti jediným takto vzrostlým jinanem v Třeboni, jehož stáří lze podle založení vilové čtvrti odhadnout na 90 let. Větší jinan stál za nedalekou budovou gymnázia, ten však musel ustoupit stavbě tělocvičny. Roste v Jiráskově ulici v zahradě domu č. p. 553, naproti areálu autobusového nádraží.

O oblasti
Vilová čtvrť začala vznikat ve 20. letech 20. století jako řešení bytové krize v rozrůstajícím se okresním městě. Její podobu určil v roce 1927 přijatý Regulační plán města Třeboně od ing. Zákrejse. K výstavbě byly použity pozemky původně schwarzenberského velkostatku. Část mezi dnešními ulice Jablonského a Jiráskovou, vedoucí k třeboňskému vlakovému nádraží byla rozparcelována pro nejreprezentativnější vily, za Jablonského ulicí směrem k Budějovickému předměstí vyrostly menší domky. V prostoru za Gymnáziem z roku 1908, dvěma secesními vilkami a městskými bytovými domy vyrostla v roce 1924 Husova kaple, vystavěná nákladem sboru Evangelické církve metodistické v Třeboni.