Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Jilm, Seznam stromů

Jilm v Lutové

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 414

Pěkně urostlé jilmy habrolisté v blízkosti fary (č. p. 5) v Lutové jsou dnes dnes poměrně vzácnými stromy, protože jen málo z nich uniklo epidemii grafiózy.

O oblasti
První písemná zmínka o Lutové je již z roku 1349, z téže doby je i farní kostel Všech svatých. Původně gotický kostel byl přestavován roku 1615, věž pochází z roku 1875. Spolu se Stříbrcem a Chlumem, získal Lutovou od Rožmberků roku 1508 původně korutanský rod Krajířů z Krajku. Majitelem tamní tvrze byl v letech 1548 – 1567 rybníkář Mikuláš Ruthard z Malešova, který ve službách Krajířů z Krajku coby pánů bystřicko-chlumeckého panství, vystavěl celou řadu okolních rybníků. Tvrz v Lutové roku 1567 odprodal Vilémovi z Rožmberka. O deset let později ji však Vilém směnil s Janem st. z Lobkovic, čerstvým majitelem novobystřického panství, za právo užívat přebytečnou vodu z chlumecké rybniční soustavy. Zbytky lutovské tvrze byly odstraněny až v roce 1974. Další majitelé Lutové – Slavatové, financovali nad vsí stojící barokní poutní kostel Narození p. Marie. Od lutovského kostela k němu vedla křížová cesta – zbytky jejích zastavení jsou umístěné na lutovském hřbitově. Velmi oblíbené poutní místo ztratilo však později na významu vystavěním poutního kostela v Chlumu u Třeboně v roce 1745 a za josefínských reforem byl kostel zrušen. Zdivo o sto let později posloužilo k dostavbě věže u kostela Všech svatých.