Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Humelský – nejsilnější dub

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 630
Výška: 23

Na hrázi Humlenského rybníka je cca 17 velkých dubů letních (Quercus robur). Mají obvody okolo 4 m, 6 dubů má obvod nad 5 m.

Jeden s nejmohutnějším kmenem roste těsně nad vodou blízko košatého buku a jednoho z rozvodů elektřiny asi v 1/3 hráze od severu. Je už v dost špatném stavu, v kmeni je puklina v kůře ze severovýchodu, větve jsou olámané, z koruny zbyly dva vysoké terminály. Hráz je značně zarostlá křovím.

O oblasti
Humlenský rybník vystavěl rybníkář Mikuláš Rutard z Malešova pro Krajíře z Krajku někdy po roce 1540 tak, že zatopil starší rybník Podsedek. Humlenský patří do chlumecko-lutovské rybniční soustavy jejíž osou je Koštěnický potok (dříve zvaný Hostice). Potok původně tvořil (zemskou) hranici mezi novobystřickým panstvím Krajířů, jehož součástí byl i Chlum, a dolnorakouským panstvím Ličov. První rybníky v pravobřežní oblasti Hostice byly budovány letech 1520-1529 (Staré Jezero, Starý Hospodář, Podsedek), další stavby už jsou dílem Mikuláše Rutarda z Malešova, který se prokazatelně objevuje ve službách Krajířů koncem 30. let 16. století. Název Podsedek se dával buď rybníkům „sedícím“ pod hrází jiných, větších rybníků, nebo těm, které svou titěrností ostře kontrastovaly se svými většími rybničními sousedy. Podsedek (podruh) byl totiž člověk, který neměl vlastní pozemky, tak jako ostatní vesničané, ale žil buď v chaloupce na cizím pozemku, nebo přímo v chalupě s jinou rodinou. Název Humlenský (Humlový) pochází zřejmě od luk „na humnech“ – tento výraz „hummel“ pro humna, převzala z češtiny i němčina. Tyto louky byly v prostoru mezi původním Podsedkem a rybníkem/lesem Řídký Smrčí. Na počátku 20. století byl Humlenský předělen hrází, čímž vznikly rybníky dva – jižnější část získala zpět název Podsedek. Hráz Humlenského rybníka je tedy o více než 300 let starší než hráz Podsedku a není divu že na ní rostou tak staré a mohutné stromy.