Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Dub u rybníku Krčín

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 516
Výška: 21

O oblasti
Rybník Krčín vznikl roku 1580 rozšířením rybníka Žabov a zatopením sousedního Ptačího Blata. Rybníkář Jakub Krčín z Jelčan ho pojmenovat po sobě: Krčín. Dlouhá hráz získala roku 1582 kamenný taras – tedy obložení na návodní straně kamenem. Protože kámen byl mnohem trvanlivější než dosavadní tarasy z větví, osvědčil se natolik, že byl později doplňován i na dalších rybnících. Zároveň s tarasem na Krčínu se stavěl obdobný i na Záblatském rybníce. Později byla vodní hladina Krčínu snížena tak, že vznikly rybníky dva: Krčín a Ptačí Blato. Mohutná hráz Ptačího Blata o délce 780 m a hluboko uložená výpust svědčí o původně daleko větší rozloze. Ptačí Blato už svým názvem dobře vystihovalo celkově bažinatý charakter okolí. V letech 1872–1881 bylo Ptačí Blato vypuštěno, vysušeno a těžila se zde rašelina ve formě borků. Krčínův pomník uprostřed hráze rybníka Krčín je z roku 1947.