Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Dub u Dolního Zlatníka

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 587
Výška: 24

Památný dub letní (Quercus robur) roste u konce hráze rybníka Dolní Zlatník. Dostaneme se k němu pokud se vydáme na naučnou stezku kolem rybníka Svět, od Lázní Aurora po loukách kolem Světa směrem k Spolskému mlýnu (asi 4 km). Strom je také vidět ze silnice z Třeboně do Českých Budějovic.

Rovný, průběžný kmen vrůstá do hráze mohutnými kořenovými náběhy. Strom je pravidelného větvení. Začíná se větvit ve 3 m. Strom je velmi pěkného habitu a je dosud ve velmi dobré zdravotní kondici. Na kmeni zatím nejsou patrné žádné dutiny ani jiná poškození. Věk stromu je odhadován na 200 let. Doufejme, že zde tento památný strom bude ještě dlouhá léta nerušeně růst a mohutnět.

O několik metrů dále rostl ještě před několika lety druhý dub, který takové štěstí neměl. Dnes najdeme na jeho místě jen pár zbytků tlejícího dřeva.

O oblasti
Rybník Dolní Zlatník je nebeský rybník – tedy takový, který nemá vlastní přítok, ale plní se srážkovou vodou. Je posledním z rybniční soustavy pod bývalým schwarzenberským hospodářským dvorem Vranín (zvaného též Kuna). Na Dolním a Horním Zlatníku ale hospodařil dvůr Dvorce. Stavení v blízkosti Dolního Zlatníku je vranínská hájovna.

V tomto prostoru od Vranína až k Odměnám u západního cípu rybníka Svět a na sever k Dvorcům, bylo v minulosti hodně pastvin a ještě před stodeseti lety zde bylo hned několik skupin urostlých dubů podobných Branské nebo Vršské dubině. Poslední velké duby padly za oběť rozšiřování silnice do Českých Budějovic. Stavení nedaleko Dolního Zlatníku je bývalá vranínská hájovna.

Blízký Vranín je místo starého původu. Již roku 1387 se připomíná ves Vranín a její majitelé Výšek z Vranína a Michal z Vranína. Roku 1401 si Vranín přikoupil třeboňský klášter. Jenže za husitských válek byla vesnice zpustošena a zachován zůstal pouze dvůr, který je možné dnes vidět v podobě, jakou mu daly pozdější schwarzenberské stavební úpravy. založeného podobně jako sousední dvůr Dvorce na lánech zaniklé středověké vsi. Středověkou vsí byly i Dvorce, poplužní dvůr se zde připomíná už v roce 1368. Ves později patřila třeboňskému augustiniánskému klášteru, ale po husitských válkách byla opuštěna na jejích lánech hospodařil dvůr Dvorce. Část pozemků později zalil rybník Svět. Na Dvorcích po zrušení kláštera hospodařili Schwarzenberkové, kteří o dvůr přišli v roce 1920 v první pozemkové reformě.