Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

1 den zpátky

Stromy Třeboňska
Památná lípa v Paštikách, nedaleko Blatné, je odvážnou strážkyní kostela sv. Jana Křtitele.Nedaleké lesy plné kvalitných porostů buků a jedlí v okolí Drahenického Málkova mají svého strážce menhir "Dobšický mužík" . ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 7:"V březnu, jakmile se trochu oteplí a roztaje led, probíhá na vhodných lokalitách tření obojživelníků. Nejdříve se ve vodě objeví skokan hnědý a štíhlý o něco málo později skokan ostronosý. Samci skokanů ostronosých jsou v této době zbarveni výrazně modře. O něco později probíhá tření hojné ropuchy obecné. Její tření v tomto roce patrně vrcholilo ve výjimečně teplých dnech posledního březnového týdne." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Rozehraná stromová partie na Vršskèm doubí ráno, na Boží hod velikonoční♥️stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-16/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Dobrovolníci i v dnešním aprílovém počasí vysázeli celkem na pěti lokalitách v lázeňském parku Aurory semenáčky tisů červených a janovců metlatých. I tyto výsadby pomohou zvýšit druhovou diverzitu v tomto milém parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Příchod jara nám i na Třeboňsku oznamují svými blankytně modrými květy porosty jaterníků podléšky (HEPATICA NOBILIS Schreb), v lese nedaleko rybníka Rožmberk. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Z důvodu zajištění bezpečnosti byl v minulých dnech odborně stabilizován dub letní rostoucí na velkém nádvoří třeboňského zámku. Strom je významným biotopem zvláště chráněného tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Realizátorem zásahu byl arbirista Bohdan Chadt. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem fotografa Jana Ševčíka, díl 6."Svatebním šatem je nazýváno opeření, do kterého ptáci přepelichají v době rozmnožování. Na vypuštěných rybnících Třeboňska můžeme v těchto dnech pozorovat stovky volavek bílých z nichž některé jsou ve svatebním šatě, tj. zdobý je výrazně prodloužená jemná roztřepená pera, především na zádech a bocích."Snímky jsou z vypuštěného rybníka Láska. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Ukliďme Třeboň – duben 2021Město Třeboň se chce i v letošním roce zapojit do největší dobrovolnické akce u nás – Ukliďme Česko. Vzhledem ke složité pandemické situaci, není jednoduché letošní ročník uspořádat. Proto nebude letošní Ukliďme Třeboň organizováno jako jednodenní hromadná akce. Lidé, kteří jsou ochotní udělat něco pro své okolí, se budou moct do akce zapojit individuálně. Letošní Ukliďme Třeboň bude probíhat dva týdny od 12. dubna do 25. dubna. V té době se každý dobrovolník, který se do akce bude chtít zapojit, spojí s organizátorem akce – Jaroslavem Fliegelem, jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz, 384 342 175 a domluví si s ním úsek, který vyčistí a místo předání odpadů. Pytle pro sběr odpadu bude po předchozí domluvě, možno vyzvednout na Městském úřadě Třeboň na odboru životního prostředí (2. patro č. dveří 223). A co bychom rádi letos uklidili? Tak jako každý rok především hráze rybníků Svět a Opatovický, Zlatou stoku (na území města) a Stezku zdraví Třeboň Hradeček. Akci podporují Technické služby Třeboň, s.r.o. a Zdravé město Třeboň. Děkujeme, že pomáháte.Ing. Jaroslav Fliegel, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Vítání jara v parku Na Rybníčku je lákavé a plné naděje.stromytrebonska.cz/2016/10/04/trebon-na-rybnicku-2x-korkovnik/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
7 je krásné číslo!!! Velká gratulace letošní finalisce v anketě Evropský strom roku "Jabloň u Lidmanů"Here are the final results of the European Tree of the Year 2021 contest! Congratulations to all finalists! 🥳🌳 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
I v dnešním, spíše aprílovém počasí, statečně vykukovaly trsy sněženek a bledulí, sázené zde před třemi lety dobrovolníky, v podrostu v parku lázní Aurora ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
V Tyršovo ulici v Třeboni bylo v minulých dnech pokáceno 12 ks javorů mléče, kulovité formy a javory mléče, které byli udržovány tzv. „hlavovým řezem“. K zapěstování korun došlo v minulosti, nicméně tak, že řezy byly vedeny až do dřeva a následně došlo k napadení sekundárních větví a kmenů hnilobou. Javory mléče jsou dřeviny se špatnou kompartmentalizací, proto se nejedná o dřeviny, které jsou vhodné pro tvarovací řezy. Jednalo se tak o dřeviny již s krátkodobou perspektivou. V letošním roce se budou realizovat stavební úpravy části Tyršovo ulice (v úseku od Libušino ulice ke Klofáčovo ulici). Součástí těchto úprav je úpravu komunikace, jejíž součástí je také řešení modrozelené infrastruktury, přemístění sítí technické infrastruktury, tak, aby nebyly již v kolizi s nově navrženou zelení, která počítá s výsadbou 12 ks jeřábu muku ´Magnifica´ (Sorbus aria ´Magnifica´). ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
Každé jarní setkání s trsy bledulí jarních (Leucojum vernum) v přírodě v nás vyvolávají pocity radosti, něžnosti a respektu k přírodě.Poslové jara o sobě nyní dávají vědět v třeboňských lesích nedaleko Lužnice. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 5."V přírodě nyní můžeme pozorovat zajíce polní jak svádí divoké rvačky o přízeň zaječí dámy. V myslivecké mluvě honcování zajíců." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 4. ,"Malý lesní duch" ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Jaro přívětivě vstoupilo i do parku lázní Aurory. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Památný dub letní o obvodu kmene 677 cm roste v obci Mláka nedaleko Novosedel nad Nežárkou. Strom je od roku 1987 vyhlášen jako památný. Ještě před druhou světovou válkou se konaly v Mláce poutě. Směřovala sem procesí lidí až z Rakouska. Některé mše nebyly slouženy v kostele, ale přímo pod rozložitou korunou dubu. Pod dubem bývala studánka, dnes už je ale voda svedena do studny u domu.Mláka má dnes místní část zvanou U Kostela nebo také Podemláka, kde roste památný dub v blízkosti poutního kostela. Právě měla zde ještě v lese roku 1710 budějovická děvečka z Jihlavy vyváznout z velkého nebezpečí při přepadení loupežníky. Modlila se k Panně Marii a buď ji přikryla mlha nebo se skryla v dutém dubu, verze se v mnohém liší. Na důkaz díků zde na dub zavěsila obraz – kopii českobudějovické Panny Marie klasové. Třeboňský kanovník a novosedelský farář Norbert Mojha nechal později zřídit malou prkennou kapličku, a teprve díky darům četných poutníků a podpoře majitele panství Josefa Adama ze Schwarzenberku mohla vzniknout mezi léty 1744 a 1769 současná stavba kostela Zasnoubení Panny Marie podle plánů Vavřince Habla, schwarzenberského zednického mistra.O tom, jak to bylo s prkennou kapličkou faráře Mojhy, vyprávěla mlácká hospodská třeboňskému archiváři Světeckému v roce 1751 a on nám její vyprávění zanechal ve svých objemných spisech: “Jistá panna zde na cestě do Budějovic, od loupežnejch a chlípnejch lidí byla obklíčená a tehdy slib učinila ke cti a chvále Panny Marie, její obraz na to místo vystaviti, vyvázne-li z nebezpečí. Od těch zlejch lidí zproštěna byla takovým způsobem, že se jim neviditelnou učinila. Jak slíbila, tak učinila a nechala v Mláce obraz vyvěsit, ale bez vědomí místního, novosedelského faráře. A tak se stalo, že když tudy novosedelský farář Norbert Mojha projížděl z Třeboně do Jindřichova Hradce, uviděl vystavený obraz a náležitě se namíchl. Když mu hospodská vyprávěla o zázraku, jen se rozkřikl: „Lecjakás kurva dá vystavit Boží muka bez opovědi při svej vrchnosti, což dovoleno není. A ten obraz se musí dát pryč!“ Pobídl koně a nakvašeně odklusal k Jindřichovu Hradci. Když se pan farář vracel nazpátek do Novosedel, stavil se opět u mlácké hospodské a vyprávěl, co se mu přihodilo. Za Mlákou kůň klopýtl tak, že se Mojha svezl ze sedla. Noha mu ale uvízla ve třmeni a vylekaný kůň ho vláčel několik kroků za sebou. A tehdy si vzpomněl, jak těžce ve zlosti vyřčenými slovy zhřešil. V tom okamžení kůň zůstal klidně stát. Pan farář nařídil nejen obraz na místě ponechat, ale ještě kolem něj postavit na svůj náklad prkennou kapličku jako ochranu.“stromytrebonska.cz/2016/10/04/dub-mlaka/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Západ slunce u rybníka Svět je vždy originální.Citát, Malý Princ Antoine de Saint-Exupéry-Malý princ, kapitola VI.-Západ slunce:"Víš...když je člověku moc smutno, má rád západy slunce..." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zahrada kvete i v zimě, díky odvážným talovínům. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Staňkovský rybník v zimním období nabízí úžasnou celodenní klidnou a romantickou procházku po jeho obvodu, který má nejdelší v rámci ČR (25 km). Za návštěvu stojí zcela jistě i památný buk lesní a lípa srdčitá rostoucí nedaleko rybníka v lokalitě Na Skalách.stromytrebonska.cz/2016/10/04/buk-stankov/Na návrší mezi rybníkem Staňkovským a dnes zrušeným rybníkem Maluškovem ležely pozemky staňkovských sedláků. Vedla tudy cesta ze Staňkova dále přes hluboké hraniční lesy Markétského polesí až na Peršlák a Novou Bystřici – původního správního centra panství, ke kterému Staňkov náležel. Kolem buku dříve vedla polní cesta, po polovině 19. století mířila ke stavení na břehu Staňkovského rybníka, které však zmizelo zřejmě v souvislosti s ochranou státní hranice před rokem 1989.Původ názvu Staňkov může být od dobového výrazu pro sídla na hranicích země: „na stání“ nebo osobní jméno – v tomto případě některé Staňka mlynáře, protože mlýn na Koštěnickém potoce je zde doložen dříve než rybník i vesnice. Staňkovský rybník, šestý největší v České republice, vznikl přehrazením Koštěnického potoka v hlubokém údolí. Jako údolní nádrž má rybník pouze 170 metrů dlouhou hráz, ale zato až 15 metrů vysokou a je nejhlubším rybníkem u nás vůbec. Hloubka dosahuje až 10 metrů. K chovu ryb se ale nehodí. Rybník stavěl v letech 1551 až 1556 Mikuláš Ruthard z Malešova, a protože zároveň na sousedním jindřichohradeckém panství na stejném potoce vznikal rybník dnes zvaný Kačležský, začalo se jim v době stavby říkat Sousedé. Později se Staňkovskému, protože náležel k panství Nová Bystřice, říkalo Velký rybník bystřický. Název Staňkovský je možné odvozovat od mlýna, který ležel v těchto místech na Koštěnickém potoce již před založením rybníka a dal také název pozdější vsi. Obec Staňkov se poprvé připomíná až roku 1654, r. 1748 žilo ve Staňkově 5 sedláků a 16 chalupníků. Lidé se zde živili spíše těžbou dřeva, kamene nebo rašeliny či výrobou kolomazi než zemědělstvím. Po vzniku samostatné republiky objevili okolí Staňkova trampové a skauti, bylo zde velké tábořiště organizace YMCA. Po druhé světové válce ale pásmo ochrany státní hranice začínalo hned na kraji vsi a rekreační výstavba a tábořiště tak byly zbourány. Staňkov se stal tichou pohraniční obcí. Teprve v 60. letech se hranice posunula dále a bylo částečně možné s pohraničníky za zády obnovit tábornickou tradici. Dnes je Staňkov opět oblíbenou rekreační oblastí. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Lázeňský park Aurory i v zimním období nabízí svá tajemná zákoutí a pohádkovou atmosféru. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Rybník Svět se připravuje na mrazivou noc. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Malý, přírodní zázrak bílěho února jsou kvetoucí vilíny prostřední (Hamamelis x intermedia), které již začínají nakvétat v Komenského sadech v Třeboni, části pod parkány. Jedná se o odrůdu:Hamamelis x intermedia 'ARNOLD PROMISE'se pokládá za nejbohatěji kvetoucí kultivar vilínu se žlutými, zářivými květy.Hamamelis x intermedia 'DIANE' nese spolehlivě nejčervenější květy mezi doposud vyšlechtěnými druhy vilínů. Snad v nadcházejících mrazivých dnech nepomrznou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přejeme Ašce i Žolíkovi spokojené žití v nových domovech.Nevyhnulo se to ani nám – naše malá vydřátka, která jsme přijali zhruba před dvěma lety, nám dospěla. Mimo jiné to s sebou nese i skutečnost, že už se nám s nimi nedaří bezpečně chodit na vycházky. Nové vydrárium je sice v plánu, na úřadě už schválené, bazénky koupené, jeho výstavba ale vezme ještě hodně času. Provizorní voliéra, ve které díky pravidelným vycházkám mohli dlouhodobě být, jim teď začala být malá. Nezbylo nám než Ašce i Žolíkovi najít nový domov. Jak se nám to podařilo, posuďte sami (Žolíkův výběh z fotek, Aščin z videa). My jsme z jejich nových obydlí nadšení - v obou případech na ně čekalo parádní jezírko s průtočnou vodou, kus lesíka a parťák opačného pohlaví, takže smutnit po domově nebudou dlouho.Obě zařízení vřele doporučujeme k návštěvě:Žolík – www.bayerwald-tierpark.de/Aška - www.unterwasserreich.at/csZa pomoc s převozem děkujeme paní Albrechtové ze ZOO Na Hrádečku (www.zoonahradecku.cz/) a za maximální ochotu a příjemnou spolupráci paní doktorce Novákové z kraj. vet. správy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Káně lesní (Buteo buteo) ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotografický příspěvek Jana Ševčíka k připomenutí Světového dne mokřadů. "Svět mokřadů je nesmírně rozmanitý. Uvedených deset snímků z nich reprezentuje pouze zlomek". ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Připomenutí "Světového dne mokřadů 2021" od Jana Květa, držitele několika mezinárodních ocenění za mimořádný celoživotní přínos pro mokřady. "Den 2. února se tradičně nazývá Hromnice, podle hromnic, svíček, jež se mají zažíhat při bouřkách, aby dané místo bylo chráněno před bleskem. Když blesk někde zasáhne, vyvolá to často požár; ten zpravidla hasíme vodou. Je symbolické, že právě na Hromnice připadá Světový den mokřadů, připomínající vznik mezinárodní ochrany mokřadů. Ty, jak víme, pomáhají zajišťovat dostatek vody v krajině, jejíž jsou součástí. Letos jde o významné půlstoleté výročí: dne 2. února 1971 vznikla v iránském městě Ramsaru mezivládní Úmluva o ochraně mokřadů mezinárodního významu (původně navíc „jako lokalit vodních ptáků“), která se zkráceně nazývá Ramsarská úmluva. Podle ní patří mezi mokřady nejen ekosystémy, které běžně označujeme jako mokřadní, ale také všechny vnitrozemské vody, a dokonce i mělké příbřežní oblasti moří. Každý stát, který přistoupí k Ramsarské úmluvě, se zavazuje důsledně a pod mezinárodní kontrolou chránit na svém území nejméně jeden mezinárodně významný mokřad. Československo k této úmluvě přistoupilo až v roce 1991 jako jeden ze tří posledních evropských států. Česká i Slovenská republika však v r. 1993 převzaly tento závazek a vyhlásily do dneška každá 14 mokřadních lokalit chráněných Ramsarskou úmluvou. Na území CHKO a BR Třeboňsko máme hned dvě takové lokality: Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště, chránící vybrané příklady těchto dvou typů mokřadů. Z nich Třeboňské rybníky jsou však uvedeny na světovém seznamu ohrožených Ramsarských lokalit, vyžadujících návrat k dlouhodobé udržitelnosti těch jejich ekologických funkcí, které zajišťují jejich trvalou biologickou rozmanitost. Mezinárodní Ramsarský výbor považuje za ohrožení lokality Třeboňské rybníky jejich zátěž minerálními živinami v množstvích podporujících nadměrný rozvoj řas a sinic- Původ tato zátěž má jednak v povodích s intenzivním zemědělstvím nebo velkými bodovými zdroji živinové zátěže, jednak ve způsobu současného hospodaření v mnohých rybnících. Věříme, že při dobré vůli všech dotčených stran se podaří najít obecně přijatelné řešení, které umožní návrat Ramsarské lokality Třeboňské rybníky zpět do dlouhodobě udržitelného ekologického stavu." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Půlnocí odstartovalo hlasování v anketě Evropský strom roku – European Tree of the Year. 🌳🌲🇨🇿 Českou republiku v ní reprezentuje Strom roku 2020 Jabloň u Lidmanů! 🌳Pošlete jí svůj hlas 👉 bit.ly/ETY_hlasování📸 Honza Bartoň ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Řece Nežárce od soutoku s Novou řekou dělají originální doprovod duboví velikáni rostoucí v její nivě. K prvnímu setkání s nádhernými solitéry a skupinami kvalitních vzrostlých stromů. dojde hned za prvním meandrem, kdy se před námi otevírá bělostná náruč přírodně krajinářského parku Jemčiny, který byl do současné podoby upraveném v 19. století. stromytrebonska.cz/2016/10/04/park-u-jemciny-pamatny-dub/Další "dubové zastavení" nás čeká v okolí Zadního dvora. K jednotlivým dubům, volně rostoucím v lukách v jeho okolí okolí, je třeba poznamenat, že je zde krajina silně poznamenaná regulací řeky Nežárky na počátku 20. století. Mnohé z dubů, které dnes rostou v louce, tak vlastně původně rostly na břehu řeky. Dvůr obhospodařoval okolní půdu tedy pole, louky a pastviny. S lukami u řeky Nežárky je spojena pověst o divoženkách. Divoženky bývaly prý velmi nebezpečné sekáčům, kteří přicházeli na sena k nežáreckým břehům. Navečer k nim divoženky přicházely a braly je do tance. Tančily s nimi tak dlouho, až sekáč v jejich náručí vypustil duši. Sekáči se jich báli, a tak když se večer chystali ke spánku, utvořili kruh tak, že si hlavou lehali na sousedovy nohy, takže jejich nohy byly schované pod těly. Kdysi prý k nim, takto spícím, přišla divoženka. Hleděla na ně, kroutila hlavou a divila se: „Čtyři hlavy, žádné nohy. Pamatuju tady jednou pole, dvakrát les, ale toto jsem neviděla až dodnes.“stromytrebonska.cz/2016/10/04/zadni-dvur-pamatny-dub-s-velkymi-korenovymi-nabehy-severne-od-dvoji...Památné duby na ha hrázi bývalého rybníka Podsedek nám mohou připomenout, že ne všechny rybníky v okolí Jemčiny minulosti obhájily svou existenci.Rybník Podsedek byl postaven v roce 1559 a jindřichohradecký hejtman Šťastný z Pleší k tomu téhož roku píše svému pánovi Jáchymovi z Hradce: „Ráčíte věděti, že pod Kařtejnem veliké místo jest, bez užitku leží a rybník nemnoho horší Kařtejna by byl. A z blat březových a snad i z řeky s těžkem do něho vody by se přivésti nemohla:“ Rybník nazvaný Podsedek, snad že byl proti Karštejnu maličký jako chalupník proti sedlákovi, nebo že byl pod starším Karštejnem. Měl ale ještě větší problém s vodou než Karštejn nad ním, takže byl zrušen a zalesněn již v 18. století. Roku 1777 je Podsedek uváděn již jako pustý. stromytrebonska.cz/2016/10/04/byvaly-rybnik-podsedek- ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka" díl 4. Vzpomínka na léto, kdy nočním nebeským představením byly meteorické roje Perseidy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
"Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka", díl 3.Romantika zimního rána na Staré a Nové řece. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zimní veletoč u Veledubu.stromytrebonska.cz/2016/10/04/jemcinau-veledubu-veledub/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 2."Na nezamrzlém oku rybníka Opatovický se soustředily stovky kachen, převážně kachen divokých - březňaček." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska má zcela jistě stále co nabízet. Co se zde právě odehrává Vám prostřednictvím svých fotografií nabídne Jan Ševčík v (ne)pravidelném fotookénku "Příroda Třebonska objektivem Jana Ševčíka."V prvním příspěvek nás fotografie zavedou k průtočné nádržce spojující Opatovický rybník se Světem, kde se producírovaly ondatry a lovil tam i lednáček. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Máme pro vás výsledky 10.ročníku Aleje roku! Gratulujeme vítězce, kterou se stala Svárovská alej z Jihomoravského kraje se ziskem 585 hlasů.🏆🎊🤩🥇📜🎁Autorkou nominace je Alice Hrbková, autorkou fotografie Hana Rozbořilováwww.alejroku.cz/2020/svarovska-alejV této lipové alej má být ale 50 z 80 stromů vykáceno. Pomůže jí toto vítězství v záchraně?Podívejte se i na jednotlivé regionální vítězky ankety:www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I hráz rybníka Velký Tisý s jejími dubovými velikány, ale i s duby roztodivných tvarů, jsou zachumlány ve sněhovém polštáři. A Zlatá stoka, která teče po jižním a západním obvodu tohoto rybníka se po dlouhé době schovala pod ledovou pokličku,stromytrebonska.cz/2016/10/04/velky-tisy-dub-v-arealu-sadek/stromytrebonska.cz/2016/10/04/velky-tisy-dub-s-vetvemi-nad-vodou-naproti-sadkam/trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/velky-a-maly-tisy-npr/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Západ slunce na Vršském doubí skončil a zatáhla se mlhová opona. stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-16/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I v tomto zimním období se podařilo fotografu Janu Ševčíkovi zachytit celkem 9 jedinců jeřábů popelavých v blízkosti Třeboně. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Krajina Novobystřicka nabízí setkání s originálními soliterními stromy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ladovská zimní romantika nejen s památnými stromy Třeboňska (dub na Zájezku, chlumecký zámecký park, buk a lípa na Stańkově, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně) stromytrebonska.cz/2016/10/04/dub-u-zajezku/stromytrebonska.cz/2016/10/04/buk-stankov/stromytrebonska.cz/2016/10/04/lipa-stankov/stromytrebonska.cz/2016/10/31/cesta-za-stromy-chlumecka/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V sousedství s přírodní rezervací Na Ivance roste nádherný dub letní o úctyhodném obvodu kmene 510 cm. Strom je ukryt v plášti lesa. Možná je jeho ochranou i blízká Lužnice, která v úseku od Suchdola nad Lužnicí k Majdaleně přirozeně meandruje a ukazuje se nám tak ve své plné kráse i se slepými rameny a tůněmi v nivě. Taková milá divočina v třeboňském vydání.trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/na-ivance-pr/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Možná by vstup do nového roku mohl začít shlédnutím poselství filmu Davida Attenborougha: Život na naší planetě. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ať je rok 2021 odrazem, paprsem, radostí našeho souznění s přírodou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Opatovický rybník a Svět byly dnes ošaceny v šat zimního ☀️vratu. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech se v okolí Lomnice nad Lužnicí vyskytuje hejno asi tisíce hus běločelých, jak na svých fotografiích zaznamenal fotograf Jan Ševčík ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Je vždy velmi radostné, když se podaří výsadba stromů, kterým se na daném stanovišti daří a současně je možné na místě zachovat i stromy, případně torza k dožití tak, jak se to podařilo na hrázích rybníků Vyšehrad a Stolec. Samozřejmě za předpokladu splnění provozní bezpečnosti daného místa. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Je vždy velmi smutné, když někdo svou bezohledností ohrožuje ostatní a v tomto případě nejenom strom.13. prosince 2020 ve večerních hodinách bylo oznámeno na MěPo Třeboň, že kolem kmenu dvacetileté lípy srdčité rostoucí v zatravněné části veřejného prostranství v Přemyslově ulici je nasypán bílý prášek neznámého původu (dle prvotních šetření se pravděpodobně jednalo o louh),. Na místo se dostavili pracovníci odboru životního prostředí a současně zástupci Policie ČR. Vzhledem k tomu, že tímto činem mohlo dojít k újmě na zdraví dětí, které si na trávě pod tímto solitérním stromem hrávají nebo psích mazlíčků, ale také mohlo dojít k poškození této lípy, bude dále Policie ČR šetřit, zda tímto nepochopitelným činem nedošlo ke spáchání trestného činu. Dnešní ráno byla u lípy pečlivě odebrána kontaminovaná zemina a nahrazena novou zeminou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Nejen v době adventní je Vršské doubí, nedaleko Opatovického rybníka, příjemným místem pro snění, kde nám milou společnost dělají vznešení duboví velikáni. stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-10/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Záběr z dnešního pozorování Jana Ševčíka páru jeřábů popelavých na podmáčené louce u Lomnice nad Lužnicí. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V Třeboni v ulici U Světa dnes byla dokončena rekonstrukce uličního stromořadí. Začátkem listopadu zde byly pokáceny topoly černé ' Italica' , které již byly na hranici své životnosti. Jako jejich náhrada byla zvolena výsadba úzce rostoucích dubů letních, kultivar Fastigiata, které vhodně doplní výsadbu těchto dubů na protilehlé straně ulice, která zde byla úspěšně realizována již před 20 lety. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ornitologická aktualita Jana Ševčíka: "Jeřábi popelaví začali přes naše území přetahovat ve větším až v posledních letech.. Tah vrcholí v říjnu a listopadu a občas se jedná o hejna několika set ex.Snímky jsou z víkendu od Lomnice nad Lužnicí. Je to ale asi pár, který někde na Třeboňsku hnízdil a ještě neodletěl." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Ráno u rybníka Svět, který se připravuje na výlov, má svou, jedinečnou atmosféru. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Letošní podzimní atmosféra na třeboňských rybnících zachycená objektivem Jana Ševčíka. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
K listopadu a k Třeboňsku mlhy prostě patří a mají své tajemné kouzlo. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V době výlovů je Třeboňsko ptačím rájem, jak dokazují aktuální fotografie orla mořského, orla východního a bílých volavek, od skvělého fotografa Jana Ševčíka z Chlumecko–Lutovské rybniční soustavy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Rozpustilý dub v koruně lípy uprostřed louky nedaleko Mníšku ukazuje na dokonalost a přitom nevyzpytatelnost přírody. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Jeden z nejkrásnějších pohledů na Novohradské hory je z lázeňského parku Aurory, třeba ze zážitkové lavičky v severní části parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přírodní park Soběnovská vrchovina nedaleko Trhových Svinů je nyní harmonickou oázou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Nepodléhejte špatné náladě, vydejte se načerpat životní energii do přírody, do alejí. 🌳🌳🌳Zůstaňte aktivní v rámci možností, které nám tyto dny dávají.🏃‍♀️🚶‍♂️🚴‍♀️👣🍂🍁🍃 Zapojte se do ankety Alej roku, na zaslání fotografií zbývají už jen necelé dva týdny. 📲💻📸Více nominací by si možná zasloužily ještě tyto regiony: Hlavní město Praha, Olomoucký a Pardubický kraj.www.alejroku.cz/nominaceA nebo se pokochejte již nominovanými alejemi: www.alejroku.cz/2020 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech jsou na přístavbě Kauflandu v Třeboni instalovány rozchodníkové koberce jako vegetační souvrství extenzivní zelené střechy na ploše cca 1500 m2. Zelené střechy jsou zcela jistě jednou z možných cest, jak zmírňovat klimatické změny. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
🎊 1️⃣. místo a titul Strom roku 2020 získala Jabloň u Lidmanů! 🌳🍎www.stromroku.cz ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešním dnem byla v Třeboni odstartována spolupráce se studenty Fakulty architektury ČVUT v Praze, na které budou participovat město Třeboň a soukromý developer. Studenti mají za úkol v jejich semestrální práci zpracovat návrh ozelenění, vč.návrhu mobiliáře a herních prvků, u nově vznikajících veřejných prostranství, která budou součástí nové zástavby rodinných domů v ulici Dana Bartoše a dále směrem k Staré budějovické cestě. Věříme, že v Třeboni vznikne další příjemná a kvalitní oáza zeleně, tentokrát možná trochu překvapivě, uprostřed nové zástavby. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
JAKÁ JE SITUACE V SZKT? NEVZDÁVÁME TO A HLEDÁME CESTUVážení členové, vážení příznivci SZKT, věnujte prosím pozornost této zprávěJarní vlna pandemie Covid nám znemožnila zorganizovat řadu vzdělávacích aktivit, stejně jako plánovanou oslavu výročí 30 let existence SZKT. Doufali jsme, že se z této nepříjemné situace nějak oklepeme a na podzim budeme pokračovat ve standardním režimu, pořádat naše velké konference, semináře, exkurze a vídat se s vámi osobně. Během léta jsme vzhledem k měnícím se nařízením naše aktivity modifikovali, předělávali a snažili se přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. Marně. Omezení vyhlášené vládou a platící od 14. 10. 2020 je pro chod naší společnosti poslední ranou, která nás sráží na kolena. Rušíme všechny akce a ztrácíme poslední zdroje příjmů, důležitých pro chod kanceláře, úhradu nájemného, mezd a dalších fixních nákladů. Nejcitelnější ztrátou je pro nás zrušení velkých konferencí, jejichž zisk nám pomáhá hradit fixní náklady kanceláře a dotovat aktivity, které si na sebe nevydělají.Do této situace jsme se nedostali vlastní vinou a do odvrácení katastrofy jsme napnuli všechny síly. To ale nestačilo. Proto se na vás v této chvíli obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci. Na rozdíl od naší vlády nevidíme světlo na konci tunelu, protože hromadné akce budou omezeny ze všeho nejdéle a na kompenzaci újmy pro segment kongresových aktivit vláda jaksi zapomněla. Naše naspořené úspory, které byly vytvořeny právě pro případ nenadálých situací nás zatím drží nad vodou. Vydrží nám ale jen několik měsíců. I přesto se dál snažíme, připravujeme pro vás vydání čtvrtého čísla časopisu ZPK a spouštíme pro vás novinku - webináře. Jakmile to trochu půjde, otevřeme alespoň exkurze a venkovní semináře pro menší počet osob.Nestojíme a nečekáme s nataženou dlaní, ale chceme vám něco za vaši pomoc nabídnout. Naším cílem vždy bylo, abychom vám plnili vaše přání a byli tu pro vás. Co jste s námi mohli v posledních letech například zažít?- navštívit zahrady a parky Anglie,- osobně se setkat s Pietem Oudolfem na jeho zahradě v Hummelu,- poslouchat výklad šéfa projekčního oddělení na výstavě Buga Heilbronn a popíjet vynikající růžový sekt :-),- navštívit mezinárodní konferenci a poslechnout si přednášky špiček oboru jako jsou Herbert Dreiseitl, Zac Tudor či Walter Hood,- zúčastnit se workshopů, zakládat trvalkové záhony, učit se řezům keřů v dendrologické zahradě, plánovat se švédskými odborníky v ulicích Prahy opatření MZI,- zdarma navštívit veletrh GaLaBau v Norimberku,- nacházet vzácné orchideje na bělokarpatských lukách a večer degustovat i zpívat s cimbálovkou,- pravidelně navštěvovat naše konference a setkávat se s kolegy na Praze 3, konferenci Strom pro Život či Dnech ZKT v Luhačovicích.Co jsme v posledních letech udělali pro rozvoj oboru?- šířili osvětu mezi starosty prostřednictvím našich soutěží Vesnice roku ČR, Zelená stuha ČR a Entente Florale Europe,- prohloubili stávající či navázali novou spolupráci s těmito institucemi a organizacemi: AOPK ČR, MŽP, IPR Praha, LDF MENDELU Brno, SMO ČR, SMS ČR, Asociace pro urbanismus a územní, plánování, Nadace Partnerství, Arnika, Galk Německo,- vylepšili formát, design i obsah časopisu Zahrada-Park-Krajina,- vysílali naše zástupce na pravidelná zahraniční jednání výborů IFLA Europe, EAC a AEFP,- jednali o postavení našich profesí na trhu ČR s prezidentem Hospodářské komory,- uspořádali pro poslance v Poslanecké sněmovně ČR seminář o péči o zeleň v době klimatické změny,- nominovali naše porotce do soutěží SZUZ Park roku a Zahrada roku,- podíleli se na revizi oborového standardu SPPK Řez stromů,- vyjádřili odborný názor u zadavatelů výběrového řízení na péči o park Čelakovského sady a veřejné zakázky na péči o zeleň v městské části Praha 6,- organizovali závody MČR ve stromolezení a vysílali vítěze na evropská a světová klání,- v médiích upozorňovali na nutnost mezioborové spolupráce při řešení problémů klimatické změny, krajinného plánování a hospodaření se srážkovou vodou,- dosáhli vyškrtnutí nesmyslného návrhu na změnu režimu kácení stromů, rostoucích v OP vodovodů a kanalizací z návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb.,- komentovali v pořadu Nedej se! stromům nepřátelskou novelu zákona o drahách,- komentovali úpravu normy ČSN na uspořádání sítí technického vybavení.Všechny tyto činnosti nás stály nemalou energii i finanční prostředky, které jsme hradili z našich zdrojů. Ty ale pomalu vysychají a s nimi i možnost soustředěně se těmito pro obor důležitými aktivitami zabývat.JAK NÁM MŮŽETE POMOCI KONKRÉTNĚ VY?1) Staňte se členy SZKT. Pokud jimi již jste, přiveďte k nám člena nového,2) Předplaťte časopis ZPK svým věrným zákazníkům, úřadům, firmám, kupujte dárkové poukazy na předplatné jako dárek svým blízkým,3) Hlaste se na naše webináře, zaplaťte je vašim zaměstnancům nebo nadšeným zákazníkům,4) Zaplaťte si inzerci v časopise ZPK,5) Staňte se sponzory našich webinářů. Dáte tak vědět ostatním, že nás podporujete! (bližší podmínky na vyžádání v kanceláři),6) Věnujte nám finanční dar a odečtěte si ho z daní (pokud se rozhodnete pro tuto formu, kontaktujte prosím kancelář, musíme postupovat podle současné legislativy, dodržet vše potřebné a připravit smlouvu).Věříme, že tato situace je ojedinělá a doufáme, že se již nebude opakovat.S naší energií a vaší pomocí to zvládneme!DěkujemeIng. Ondřej Feitředitel SZKT, z.swww.szkt.cz ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I zámecký park v Horšovském Týně v těchto dnech hýří podzimními barvami a působí harmonicky a velkoryse.www.zamek-horsovskytyn.cz/cs/o-zamku/zamecky-park ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V okolí Tachova je spousta krásných stromů, alejí, které se nyní oddívají do krásného podzimního šatu Zcela jistě jsou živoucí pamětí na období, kdy bylo tachovské panství v držení knížecího rodu Windischgrãtzů. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotoaktualita Jana Ševčíka z Třeboňska: "Velký Tisý při zahájení výlovu. Obrovská potravní nabídka v podobě tisíců drobných rybek i různých obyvatel rybničního dna přitahuje tisícová hejna různých ptáků. Dominují mezi nimi především racci chechtaví a volavky bílé a popelavé. Vedle nich tu můžeme pozorovat i desítky dalších druhů ptáků, nápadné jsou především velká hejna na rybníce odpočívajících hus velkých. Běžně tu spatříme i několik orlů mořských, na snímku je jich čtrnáct." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešní podvečer na stavidle Světa nabízel dva pohledy a dva zážitky. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Vzhledem k vládním opatřením, která jsou platná od dnešního dne na dobu 14 dnů, jsme se dnes dohodli s doc. Pokorným, že letošní konferenci Změna klimatu - změna myšlení, nezrušíme, ale přesuneme na příští rok na termín, čvtrtek 27. květen 2021. Věříme, že v tomto termínu se, snad již v klidnější atmosféře, v Třeboni setkáme. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnovali včera svůj volný čas a energii na květinové oživení parku lázní Aurory. Do podrostů bylo vysázeno cca 700 ks bylin. Doufáme, že v příštím roce se v tomto parku již budeme moci radovat nejen z kvetoucích luk, ale i z voňavých a barevných hajniček. Díky všem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Na příjemné vlně podzimu se nyní nechají unášet záhony podél Zlaté stoky u Bertinných lázni. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V pátek 2. října 2020 v 15.30 hod, opět po roce, zveme dobrovolníky do parku u lázní Aurora k výsadbě hajniček. K sázení máme připravené rostliny, včetně cibulovin, které pomohou obohatit druhovou rozmanitost tohoto lázeňského parku. Prosíme, abyste přišli, pokud možno, s vhodným nářadím, nejlépe zahradnickými lopatkami. Místo srazu je vyznačené v mapičce. Pěkné počasí zajištěno 🙂 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Pod hrází Velkého Tisého, na stařičkých rozvětvených stromech hlohů jednosemenných, do dálky červené září jejich zrající malvice. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Která alej letos vyhraje magický titul Alej roku 2020? Na focení alejí a jejich nominace máte už jen několik víkendů! 🌳🌳🌳🌳⏳“Blíží se krásy podzimu, padající listí nebo nádherně barvící se stromy a aleje, které přímo volají po zachycení momentu. Příroda je dar. A tak se s námi zapojte do ankety Alej roku 2020. Propojte nás s přírodou. Posílat své nominace a fotografie můžete do 27.10.,” nabádá herečka a zpěvačka Petra Vojtková, která je patronkou ankety. 🍂🍁🍂🌞Hledejte s námi jubilejní desátou Alej roku, nominujte svou favoritku na www.alejroku.cz!🥇🔟📲 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotograf Jan Ševčík o předešlém víkendu pohotově zachytil orla východního na hrázi Nového Hospodáře. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Babí léto, východ slunce, stromy, ale i spousta dalších vjemů na putování mezi nocoviši na Poledníku, Bučinou a Novým Údolím jsou výzvou ale i důvodem k zamyšlení. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Od 14. do 16. září budou realizovány spol. Rybářství Třeboň a.s., s finanční podporou Správy CHKO Třeboňsko, odborné bezpečnostní ořezy na hrázi rybníka Svět, tak aby byla zajištěna provozní bezpečnost hrázového porostu. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Tak se stavte... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Při našich procházkách podél Zlaté stoky, Mokrých luk a hrázi Rožmberka si můžeme uvědomit krajinářský význam těchto třeboňských fenoménů. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotografické úlovky a postřehy Jana Ševčíka z minulého tydne z Třeboňska: "S exoticky vyhlížejícím ledňáčkem říčním se můžeme na Třeboňsku běžně setkat na tocích i některých rybnících s čistou vodou. Nejčastěji ho zahlédneme v letu nad vodní hladinou, kdy zazáří jeho modré zabarvení a většinou se ozve charakteristickým hlasem, připomínajícím písknutí." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Těžba rašeliny pro třeboňské lázně probíhá v lokalitě Spálené borkovny, nedaleko Obory u Třeboně. Místa, která jsou již vytěžená pod svou ochrannou ruku uchopila příroda a v současné době zde nepoznáte "stopu" člověka. Nedaleko odtud hrdě stojí, uprostřed louky u Zlaté stoky, krásný dubový solitér " Dub u pekelné brány".stromytrebonska.cz/2016/10/04/dub-u-pekelne-brany/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Vejdova lípa v Orlických horách je opravdu monumentální a skutečně NEJ.prehrada-pastviny.cz/cs/tip-na-vylet/pamatny-strom-vejdova-lipa ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Fotoaktualita lovícího rybáka obecného (Sterna hirundo) od Jana Ševčíka z rybníka u Smržova.www.birdlife.cz/podpora-hnizdeni-rybaku-obecnych/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Lužnice nyní, při letní povodni, vyčistila své tůně, ukázala své původní koryto a zase se v poklidu vrací do svých současných břehů. A jen naznačila,že vůbec není líná. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Pískovému záhonu u lázní Aurora nyní dominují třapatky,. Jedná se o odrůdu s výrazně bílými květy Echinacea purpurea 'Alba' a Echinacea purpurea ' Green Twister' s jedinečnou barevnou kombinací okvětních plátků. Pozoruhodným, modře zářícím doplňkem záhonu jsou v současné době také máčky plocholisté (Eryngium planum) druh ' Blaukappe'. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Aktualita fotografa Jana Ševčíka: "I v letošním roce v Jižních Čechách zahnízdilo několik párů vlhy pestré (Merops apiaster)."www.birdlife.cz/vlha-pestra-poprve-hojneji-zahnizdila-v-jiznich-cechach/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V minulých dnech při procházce parkem u lázní Aurora na sebe hrdě upozorňovaly sladkou, medovou vůní kvetoucí lípy. Také loukám se dostalo žádané pozornosti, proběhla senoseč. Ale aby hmyz nepřišel o potravu a současně, aby došlo k rozšiřování semen bylin do okolních luk, bylo ponecháno několik kvetoucích ostrovů, které budou posečeny až při otavách. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V zámecké zahradě v Třeboni v těchto dnech může přitáhnout naši pozornost krásný, kvetoucí soliter jedlého kaštanu kult. Variegata (Castanea sativa ´Variegata´). Jedná se o bíle panašovaný kultivar jedlého kaštanu s pomalejším a kompaktním růstem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Aktualita Jana Ševčíka: "Nedaleko Třeboně právě kvete hezká orchidea - vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)."botany.cz/cs/platanthera-bifolia/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Přijďte si dnes v 16 hod zažít pestrost a nyní již i mateřídouškovou vůni při komentované prohlídce květnatých luk v lázeňském parku Aurory. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

10 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Po každém dešti zase vyjde slunce a nejen nad Světem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

10 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Tento týden v "prérijní" louce v pískovém záhonu Aurory na sebe začínají upozorňovat, svými květy ve tvaru trumpet, žluté náprstníky (Digitalis lutea). Krásnou dominantou však zůstávají sněhově bílé zvonce boubelky velkokvěté 'Fuji White' (Platycodon grandiflorus 'Fuji White'). ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

10 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Povídání o květnatých loukách a to nejen těch, které jsou součástí parku v Auroře, si můžete poslechnout v pořadu Hanky Šoberové a Pavla Chlouby Zelené světy z 19. června 2020.budejovice.rozhlas.cz/buky-kvetnate-louky-popinave-rostliny-8231571 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook