Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

5 dní zpátky

Stromy Třeboňska
Svět vítá čas prázdnin. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 dní zpátky

Stromy Třeboňska
Hledá se ropucha zelená, krasavice mezi našimi žábami. Pomozte zmapovat výskyt tohoto silně ohroženého druhu na Třeboňsku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 dní zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 31: "Kuna lesní je plachá šelma s převážně noční aktivitou. Přesto, že je poměrně hojná a často žije v blízkost člověka, spatříme ji málokdy.. O jej přítomnosti svědčí spíše nález trusu nebo stop. Mladou kunu na snímku jsem vyplašil na hrázi Nového Hospodáře. Okamžitě vyběhla po kmeni mohutného dubu a zmizela v jeho dutině. Po chvíli ale zvítězila nad opatrností její zvědavost. Vystrčiia na několik vteřin hlavu aby zjistila, co jsem to zač.Na našem území žijí dva druhy kun. Lesní a skalní. Rozeznáme je především podle zbarvení, kuna lesní má mimo jiné náprsenku zbarvenou do žluta." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 týden zpátky

Stromy Třeboňska
Pokračování letního příběhu trvalkového záhonu v pískovém mulči u lázní Aurora v Třeboni. Záhonu, který si žije svým vlastním, prérijním životem.... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU PROCHÁZKU KVETOUCÍMI LOUKAMI PARKU LÁZNÍ AURORA s Mgr. Rostislavem Černým CSc.VE ČTVRTEK 9. 6. 2022, v 16:00 HOD. SRAZ u panoramatického venkovního výtahu lázní Aurora. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 týdnů zpátky

Stromy Třeboňska
1. června byla v prostorách Zámecké galerie v Třeboni zahájena výstava "Tady orel ....", záběrů orlů mořských, tak jak je na svých fotografií zaznamenali fotografové Jan Ševčík a Josef Hlásek. Nalezneme zde také unikátní fotografie, které se týkají návratů orlů na Třeboňsko. Krátká upoutávka slovy Jana Ševčíka jistě napoví jedinečnost této výstavy: "Třetího března roku 1984 jsem při cestě po hrázi rybníka Podsedek v Chlumské rybniční soustavě zaslechl orlí volání. Hlas se opakoval, několikrát se ozval z přibližně stejného místa, z těžko přístupného, starého lesního porostu v močálu pod hrází rybníka. Protože do korun mohutných smrků bylo nejlépe vidět z větší dálky, přešel jsem ne hráz mezi rybníky Podsedek a Humlenský, asi 500 metrů daleko od místa, kde se ozývalo orlí volání. Pomalu jsem dalekohledem p projížděl po vrcholcích stromů a najednou jsem uviděl něco, co mne šokovalo. Mezerou mezi korunami jsem spatřil smrk, ve vidlici jeho dvojitého vrcholu bylo posazeno hnízdo a přes jeho okraj vyčníval orlí hlava s jasně žlutým, mohutným zobákem. S největší pravděpodobností jsem právě spatřil to, co v Čechách bylo naposled k vidění před více než stopadesáti lety." Výstava zde potrvá až do 26. června.vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2000/cislo-2/navrat-orlu.html ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 30: "Jedním z mála ptačích druhů, jejichž početnost se na našem ůzemí zvyšuje, je dudek chocholatý. V minulosti to byl běžný druh, přibližně v polovině minulého století téměř vymizel. Jeho návrat souvisí se změnami hospodaření, především s obnovou pastvin.Dudek se živí převážně hmyzem a jeho larvami, které sbírá na zemi. Hnízdí v různých dutinách, pár na snímcích krmí svá mláďata v dutině dubu na okraji Majdaleny." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech příroda kolem Třeboně vytváří na polích nádherné obrazy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Od fotograva Jana Ševčíka jsem několikrát slyšela větu: "Králem honu je ten, kdo vyfotí orla". Zcela jistě je KRÁLEM výstavy "Tady orel....", která je již připravena v Zámecké galerii v Třeboni od 1. do 26.června již nyní právě Jan Ševčík. Určitě se máme na co těšit..... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Chodník ze širkospárové dlažby plný mateřídoušky po 4 letech od založení a plného provozu u ZŠ Sokolská v Třeboni se po roce opět zbarvuje do fialové a bílé barvy a tak krásně voní..... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Při procházce Komenskými sady v Třeboni Vás dnes možná zaujme plošina u borovice vejmutovky, z níž zaměstnanci firmy sbírají pyl z květů pro farmateutickýprůmysl, kde se z něj pak vyrábí testy a léky pro alergiky. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Období kvetoucích orchidejí začalo i na Třeboňsku. Prstnatec májový / vstavačovec májový DACTYLORHIZA MAJALIS patří mezi ohrožený druh naší flóry. V ČR je tento druh nejrozšířenější z prstnatců. Dříve rostl na každé vlhčí louce, bohužel v současné době je už také vzácností. Tato vlhkomilná vytrvalá bylina, obvykle roste ve větším množství pohromadě. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Trvalková louka v Třeboni založená Janem Nussbauerem u lázní Aurora vstupuje do třetího roku svého života. Jednoznačně tato trvalková výsadba sázená technologií "pískového" záhonu splnila, možná i překročila, svá očekávání. Záhon je po celý rok zajímavý. Ale samozřejmě nejatraktivnější je v době vegetace. Nicméně zcela jistě za zmínku stojí jeho ekologický přesah, úspora vody a podpora biodiverzity. Což je v současném období klimatických změn velmi důležitý faktor. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

1 měsíc zpátky

Stromy Třeboňska
Vysekané cestičky v loukách parku lázní Aurory navádí návštěvníky parku vstoupit do země lučních květin. Zájemci o společnou komentovanou procházku s Rostislavem Černým jsou zváni 26.5. a 9.6. v 16 hod,l sraz u panoramatického venkovního výtahu lázní Aurora. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 29: "Pár ještěrek obecných se vyhřívá na květnovém slunci. Samice je hnědavá, samce zdobí zelené pruhy." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Bohatá záplava květů vistárií se zrdcadlí na hladině Zlaté stoky u kolonády Bertiných lázní. Podél hradební zdi jsou nyní zase atraktivními kvetoucí keře: štědřenec odvislý s jeho převislými hrozny velkých žlutých květů. Zajímavostí je také halézie karolínská nebo-li sněženkový strom, který je ozdoben drobnými, zvonkovitými květy bělostné barvy. Svým kaskádovitým růstem si své obdivovatele najde i kalina řasnatá. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Při procházce po kolonádě u Bertiných lázní nás zvuk včelích fanfár upozorní na nádherně nakvétající Tylův hloh. Tento hloh jednosemenný je živoucí plastikou a je unikátní svým vzrůstem i stářím, 220 let.stromytrebonska.cz/2016/10/04/hloh-u-tylova-domku/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Komentovaná procházka květnatými loukami parku lázní Aurory s jedním s jejich zakladatelů panem Rostislavem Černým se letos uskuteční ve čtvrtek 26. května a 9. června se srazem u panoramatického venkovního výtahu lázní Aurora v 16:00 hod. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Před 22 lety bylo započato s obnovou Staré budějovické cesty spojující Třeboñ s Břilicemi. Cesta se romanticky vine mezi zemědělskými pozemky a je lemována mladým stromořadím. Před Břilicemi se ještě můžeme pokochat dubovými veterány na malebné hrázi rybníka Bičan. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dvoudenní exkurze "Ozelenění měst popínavými rostlinami" uspořádaná společností "Natur im Garten" a spolku "Přírodní zahrada" dnes zavítala do Třeboně, kde jsou úspěšné realizace ozelenění budov a nosných konstrukcí, a to v areálu spol. Santal a OC Kauflandu. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Květena v přírodní části parku lázní Aurory se již na plno vydala vstříc další vegetační sezóně. Postupně nakvétají louky, na kterých nyní hrají prim bělostné řeřišnice luční, kterým sekunduje nakvétající pryskyřník a následovat bude kohoutek luční. Velkou výzvou je snaha o zvyšování druhové diverzity bylinného patra v podrostech. Porosty zde byly před 45 lety zakládány na zemědělské půdě, čemuž odpovídá nitrofilní složení současného bylinného patra. Od r. 2019 jsou vysazovány přírodní, stanovištně vhodné podrostovky vhodné pro obohacení bylin v parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Třeboňský zámecký park se stal 26. dubna 2022 již tradičně příjemným zázemím pro děti z I. stupně třeboňských základních škol, které se zúčastnily Dne Země. Město Třeboň ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru pro děti připravili naučné panely, které upozorňovaly na negativní působení lidí na životní prostředí. Díky připraveným hrám a soutěžím si děti mohly vyzkoušet být chvíli "živočichem" a "přežít" nástrahy, které lidé někdy i nevědomě živočichům připravují. Miláčkem dětí byl jednoznačně akce byl puštík BÍBA. Věříme, že děti si uvědomily, že důležité je svým chováním přírodě, životnímu prostředí, NEŠKODIT. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

2 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Když se nad Světem ztrácí den..... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech probíhá výsadba stromů v ulici Tyršova a Libušina v Třeboni. Výsadba je realizována v souvislosti s kompletní rekonstrukcí těchto ulic. Součástí této akce bylo vykácení javorů mléčů, které byly udržovány "hlavovým řezem". Jako náhradní výsadba bylo do ulice Tyršova vysazeno 12 ks jeřábů muků LUTESCENS', které na jaře raší výrazně stříbřitě sivými listy a na podzim se zbarví do příjemné žlutohnědé barvy. Kvete začátkem léta drobnými, vonnými kvítky, jež poskytují bohatou pastvu pro včely. Z nich na podzim dozrávají malé, oranžově červené, lesklé kuličky plodů. V ulici Libušina budou vysazeny 2 ks višně chloupkaté ´RANCHO´, pro kterou jsou typické krásné světle růžové květy a na jaře se nově rašící listy, které se barví do červeně bronzové barvy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 28: "Pestře zbarvená kachna se lžícovitým zobákem s výstižným názvem lžičák pestrý na Třeboňsku hnízdí poměrně vzácně a nepravidelně v počtu několika málo párů. Ve větším množství se objevuje v době jarního a především podzimního tahu,. V té době můžeme na velkých rybnících pozorovat hejna lžičáku v počtu několika stovek. Občas jejich počet přesáhne i jeden tisíc.Velký zobák lžičáků s úzkými a dlouhými lamelami po obvodu slouží k filtrování vody a bahna. Tím lžičák získává potravu, drobné vodní živočichy, řasy i semena rostlin. Lžičáci často sbírají potravu se zobákem horizontálně položeným těsně pod hladinou." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zahájení letní návštěvnické sezóny a Den otevřených dveří v Třeboňské záchranné stanici se uskuteční v sobotu 7.května 2022 od 10:00 hodin. v areálu Záchranné stanice Třeboň (Jateční 311). Součástí tohoto slavnostního dne bude také od 11 hod vernisáž výstavy obrazů nadějné umělkyně Lucie Koubíkové. Výstavu je zde možno navštívit až do 30. června 2022. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Možná jste byli zaskočeni, když jste v uplynulých dnech navštívili Třeboňskou záchrannou stanici, že jsou některé z voliér v expozici prázdné či rozestavěné - inu je to proto, že je renovujeme a pravda je taková, že sezóna se neúprosně blíží, takže máme plné ruce práce, abychom to stihli. DOBROVOLNÍCI, KTEŘÍ BY NÁM CHTĚLI S PRACEMI POMOCI, JSOU VŘELE VÍTÁNI!!!A protože to bereme docela z gruntu, připravujeme na voliéry i nové popisky. JAK SE VÁM LÍBÍ? (A kdyby jste chtěli vidět více ilustrací a obrazů Lucky Koubíkové, která je autorkou kreseb, tož přijďte do Třeboňské záchranné stanice shlédnou výstavu - zahájení bude 7.5.)... ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V těchto dnech si v třeboňském zámeckém parku můžeme užít kouzlo kvetoucího podrostu. Svou hru s barevností zde rozehrály trvalky, které rostou většinou pod korunami stromů, kde se trávě nedaří. Naštěstí nakvétající magnólie nezasáhl mráz z minulých dnů a jejich bílé a narůžovělé květy se tak přidávají k barevným poslům jara panské zahrady. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Z cyklu Věda pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 17 hodin v aule třeboňského gymnázia přednáška RNDr. Jana Mareše, Ph.D., „Po stopách zabijáka orlů“. Jan Mareš představí projekt zabývající se záhadnými úmrtími orlů bělohlavých na jihovýchodě USA. Mezinárodní tým s přispěním vědců z českobudějovického Biologického centra AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích odhalil mikroskopické sinice jako původce toxinu, který je za neurologické onemocnění a následné úhyny orlů zodpovědný. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Velký dík patří všem, otužilým, účastníkům dnešního Ukliďme Třeboň👏👏👏. Skvělou práci odvedli i studenti Střední rybářské školy Jakuba Krčína, kteří perfektně od odpadků vyčistili rovnou dvě vytyčené trasy. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V přírodní památce Branské doubí od roku 2020 dochází k postupnémemu kácení nevhodných stromů (převážně smrků, které zde v minulosti fungovaly hlavně jako houstníky pro bažantnici a dále trnovníky akáty, topoly osiky, lípy). Smyslem tohoto postupného uvolňování je zajistit dostatečný prostor a slunce úžasným dubovým veteránům, kterých zde roste více jak 100 a prodloužit jim tak jejich životy. Součástí jsou také výsadby dubů letních, doufejme následovníků současných dubových obrů. Zásahy, které zde probíhají jsou v souladu se zpracovaným plánem péče a zadavatelem je Správa CHKO Třeboňsko.trebonsko.ochranaprirody.cz/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/branske-doubi-pp/stromytrebonska.cz/2016/10/04/brannska-dubina-nejvetsi-dub/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I Třeboňsko již otevřelo svá pomyslná vrátka jaru. Lesy jsou pokryty koberci něžných bílých květů sasanek hajních. V listnatých lesích se sluníčku zase nastavují modré květy jaterníků podléšek a plicníků lékařských. Okraje cest zdobí květy podbělů lekařský. A nyní již "jen" ten jarní déšť. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 27: "Mělčiny a obnažené dno rybníků v době výlovů jsou díky potravní nabídce magnetem pro řadu druhů rybožravých ptáků, včetně orla mořského. Na vhodných místech můžeme pravidelně pozorovat jednotlivé ptáky i menší skupiny.Počet orlů mořských, kteří se zdržovali během letošního výlovu na Opatovickém rybníce byl dost výjimečný. V zadní části rybníka se na písčinách v jednu dobu vyskytlo až 30 orlů, což je podstatná část třeboňské populace. Většinou se jednalo o pohlavně nedospělé ptáky, to je ve stáří do 4-5 let. Dospělí orli se už v tuto dobu zdržují v okolí hnízdiště. Orel mořský dokáže samozřejmě ulovit zdravou rybu. Většinou ale z hladiny sebere to co je snažší, rybu zraněnou či uhynulou. Případně sbírá uhynulé ryby vyplavené na břeh. Všech 30 orlů se nevešlo do jednoho záběru. Byli rozptýleni po celé ploše, případně se sdružovali do menších skupin okolo deseti kusů." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V druhém letošním čísle časopisu Turista v rubrice: „Památné stromy a aleje“, Blanka Čechová a Václava Fliegelová představily nejkrásnější památné aleje a solitérní stromy jižních Čech. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I v letošním roce je možno se v Třeboni zapojit do úklidové akce "Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň". Úklidovým dnem bude sobota 2. dubna. Sraz všech dobrovolníků bude na nádvoří MěÚ v Třeboni.Pojďme společně přivítat probouzející jarní přírodu do prostředí bez odpadků. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Zasloužené vítězství v soutěži Evropský strom roku 2022 si zcela jistě zaslouží tento 400letý Dub Dunin přezdívaný Strážce Bělověžského pralesa.Česká Lukasova zpívající lípa skončila na hezkém sedmém místě z celkového počtu patnácti kandidátů.www.treeoftheyear.org/Stromy/Oak-Dunin?lang=%7B%7Bl.culture%7D%7DAnd the title of European Tree of the Year 2022 goes to..🏆 Oak Dunin from Poland with 179 317 votes! 🥇Congratulations! 🎊 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

3 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnes si připomínáme Den vody. Někdo by si mohl říci, proč si připomínat něco tak banálního a všudypřítomného. Ale bohužel voda není samozřejmostí. Spíš naopak. Čistá voda je vzácný dar, kterého je třeba si vážit. Někdy mi připadá, jako bychom si neuvědomovali, že nejen sůl je nad zlato. A tak bych nám všem k tomu dnešnímu svátku přála pořádně vydatný jarní deštík, který by vyčistil vzduch a zavlažil naši vysychající krajinu.Renata Kněžínková ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Vyvrácený smrk ztepilý nedaleko Horní Plané je ukázkovým příkladem povrchových kořenů, které jsou pro smrky typické. Samozřejmě dle konkrétního podloží. Bohužel velmi často je tato skutečnost týkající se velikosti kořenového talíre při stavbách opomíjena a následky pak mohou být fatální a to dost často s časovým odstupem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
I v letošním roce v NPR Stará a Nová řeka otevírají bránu přicházejícímu jaru trsy bledulí jarních. JARO vítej k nám. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
S borovicemi, které nás zaujmou unikátním tvarem, se můžeme setkat v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Ekotyp mohelenské borovice je geneticky odlišná forma borovice. Jedná se o pomalu rostoucí, nevysoké borovice lesní, jejichž větve sahají až k zemi. Prostě takové mohelenské přírodní bonsaje.www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=249 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Máte-li ve svém okolí a srdci svého stromového favorita, můžete ho již nominovat v anketě Strom roku.Uzávěrka nominací je 22.dubna 2022Chystáte se nominovat strom? 🌳Toto jsou informace, které budete k jeho přihlášení do ankety potřebovat! 🙂Všechny podrobnosti i nominační formulář najdete na: www.stromroku.cz/nominaceUzávěrka přihlášek je 22. dubna! 🍃 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Západ slunce nad rybníkem Svět je vždy neopakovatelným zážitkem....a v současné době o to více ceněným. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 26: "V zimním období můžeme spatřit na nezamrzlých vodách zdaleka nápadnou kachnu morčáka velkého. Je ze tří druhů morčáků vyskytujících se na našem území nejhojnější. Další dva druhy, morčák prostřední a malý jsou podstatně vzácnější. Morčák velký v jižních Čechách od roku 2008 hnízdí.Na Třeboňsku se na vhodných lokalitách, tj. nezamrzlých rybnících a řekách se na Třeboňsku většinou vyskytují drobná hejnka několika málo kusů. Letošní zima byla výjimečná, na některých rybnících, například Služebném či Koclířově u Lomnice nad Lužnicí se zdržovala hejna více než sto morčáků. Morčák velký je převážně rybožravý. Dokonale se potápí a loví drobné ryby podobně jako kormorán." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

4 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V časopisu Turista, casopisturista.cz/, mají v letošním roce památné stromy svou rubriku: „Památné stromy a aleje“, ve které budou každý měsíc představeny ty nejzajímavější památné stromy a aleje České republiky.🌳🌳🌳❤️🌳🌳🌳Už jste viděli nové číslo časopis Turista? Náš článek o významu alejí v krajině tam zahajuje nový seriál o památných stromech a alejích. ✅ bit.do/fTsHqKaždý měsíc se můžete těšit na nové povídání o alejích v některém z našich regionů.💚 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Lukasova Zpívající lípaZpívající lípa - Strom roku 2021 z Telecí v loňském roce zvítězila v národním kole ankety Strom roku a tím postoupila do kola evropského.Prosím, podpořte tento jedinečný strom v evropském kole, kde spolu soupeří 16 stromů z celé Evropy. "Náši" lípu můžete v soutěži Evropský strom roku podpořit hlasováním až do 28. 2. na adrese www.treeoftheyear.org/Vote ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
První poslové jara se pomalu začínají probouzet v třeboňských parcích a zahradách. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příznivou zprávou pro milovníky CHKO Šumavy je vydání "Průvodce světem památných stromů od Železné Rudy po Lipno". Velký dík patří autorům tohoto průvodce: Martinu Kultovi a Ondřeji Šmídovi, kteří se s námi v knize podělili o jejich lásku k šumavským stromům. Průvodce je doplněn nádhernými záběry z dronu od Radka Plíhala a fotografiemi Štěpána Rosenkranze a Martina Kulta. Vydavatelem knihy je Správa Národního parku Šumava v roce 2021 a je možno ji sehnat v informačních střediscích NP Šumava, ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 25: "V zimě můžeme na nezamrzajících vodách pozorovat nápadně černobílé kachny. Jsou to samci hohola severního ve "svatebním šatě", samice jsou zbarveny méně výrazně. O přítomnosti hohola se často dovíme ještě před jeho spatřením podle intenzivního hvízdavého zvuku, který vydávají za letu jeho letky. Je velmi dobrý potápěč, za potravou, kterou tvoří vodní bezobratlí živočichové, měkkýši, korýši a larvy vodního hmyzu se potápí do několikametrových hloubek. V menší míře loví i drobné rybky a rybí potěr. Hohol, ač je zbarven převážně černobíle, je jednou z nejhezčích kachen. Tvar jeho hlavy navíc vyvolává dojem, že se stále usmívá. Sympatické je i jeho chování na vodě. Oproti ostatním kachnám je daleko aktivnější, je stále v pohybu, potápí se či přeletuje.V Třeboni je můžeme nejčastěji spatřit na Opatovickém, na nezamrzlém "oku" u mlýna. Pravidelným zimovištěm je mimo jiné i Lužnice v obci Lužnice. Většinou se jedná o menší skupiny do deseti.Na našem území od šedesátých let minulého století hnízdí, ale tito zimující hoholi jsou spíše ptáci ze severských populací." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,fakulty Zemědělská, Přírodovědecká a Fakulta rybářství a ochrany vod,Česká limnologická společnost,Ústav pro výzkum globální změny (CzechGlobe) AV ČR v.v.i.,ENKI o.p.s., Třeboň a Český ramsarský výbor Vás srdečně zvou na XX. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky pořádaný na paměť Slavomila Hejného (1924-2001) a Dagmar Dykyjové (1914-2011) a ke Světovému dni mokřadů (od 2.2.1971).Seminář se koná na Zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích v pavilonu ZR v posluchárně Z1 v přízemí ve středu 2. února 2022 od 10:00 h do večera a ve čtvrtek 3. února 2022 od 8:30 h do cca 17:00 h.www.zf.jcu.cz/cz/fakulta/kalendar-akci/42-xx-seminar-z-ekologie-mokradu-a-hydrobotanikyPříspěvky se budou též přenášet online. Informace pro vzdálený přístup. Na každý den je samostatný link: St 2.2. od 9:45 youtu.be/ZclUCAteO2oČt 3.2. od 8:30 youtu.be/sZAGxtC5eQk ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 24: "I v těchto dnech se na třeboňských rybnících můžete setkat s králi nebes - orly mořskými" ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešní podvečer u rybníka Svět a Opatovický se opět odehrával pod taktovkou nebeské podívané, kdy se střídaly dramatické okamžiky s těmi romantickými. Okamžiky plné přírodní harmonie. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Podvečer se třpytící se hladinou na rybníku Rožmberk byl plný zlatavých paprsků zapadajícího slunce. Vyvrcholením tohoto nebeského představení byl duhový most spojující rožmberskou hráz s jeho divokou výtopou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

5 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Řeka Sázava, v peřejnatém úseku nazvaném Stvořidla, která je součástí přírodní rezervace, i v zimně nabízí fenomenální zážitky. Taková sázavská zimní "divočina" s půvabným akrobatem ledňáčkem říčním nebo ptačím otužilvem skorcem vodním, jediným pěvcem, který sbírá potravu ve vodě. Úžasné zážitky uprostřed přírodního "ticha". ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
✨✨ 💥 Anketa ALEJ ROKU 2021 má vítěze! 💥✨✨Nejoblíbenější alejí v České republice se pro letošní ročník soutěže stává Klokotská alej z jižních Čech 👑🏆! Alej získala 999 hlasů 📩 . Nominující Janě Hralové i autorce fotografií Kateřině Trskové srdečně gratulujeme 💚! 🌳Klokotská alej🌳 se nachází v městské části Klokoty v Táboře, kde lemuje cestu, která byla založena benediktiny už koncem 17. století. Alej zde byla vysázena v roce 1836 a spolu s křížovou cestou vede od Klokotského kláštera💒 k Tismenickému údolí. Alej je od roku 1973 zařazena mezi památné stromy🌳🌳🌳🌳🌳. Gratulujeme také regionálním vítězkám 🏆☺️:🌳 Jihomoravský kraj: Alej jírovců u Malé Klajdovky🌳 Moravskoslezský kraj: Tyršova alej v Orlové🌳 Středočeský kraj: Skřipelská alej🌳 Olomoucký kraj: Dubová alej na hrázi městského rybníka Prostějov🌳 Ústecký kraj: Jírovcová alej u křížové cesty v Zahražanech🌳 Pardubický kraj: Alej ke hřbitovu na Křížovém vrchu🌳 Plzeňský kraj: Alej Edvarda Beneše mezi Hlavňovicemi a Přestanicemi🌳 Liberecký kraj: Třešňová alej Voděrady - Frýdštejn🌳 Kraj Vysočina: Lipky v Horní Libochové🌳 Kraj Hl. město Praha: Třešňová alej u Rozcestí u tří kamenů🌳 Karlovarský kraj: Alej k Iluzivním bránám u zámku Valeč🌳 Zlínský kraj: Rytířská cesta k hradu Buchlov🌳 Královéhradecký kraj: Jílovická alej - 100 let od vzniku republikyKompletní výsledky ankety Alej roku 2021 si můžete prohlédnout na alejroku.cz/2021/vysledky-2021🌳 ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 23: "Mezi ptačí druhy které na Třeboňsku pravidelně zimují patří husa běločelá. Je o něco menší než naše husa velká, dospělého ptáka poznáme snadno podle bíle zbarveného okolí kořene zobáků a tmavého příčného pruhování břicha. Bezpečně ji poznáme i podle charakteristického hlasu. Hnízdí v severské tundře, ve střední a jižní Evropě pouze zimuje. Od počátku tohoto století se počty zimujících ptáků na Třeboňsku zvyšují, běžná jsou hejna stovek exemplářů, v některých letech až několik málo tisíců. Husy se nejraději zdržují v polních kulturách a na rybnících středního a severního Třeboňka, pravidelným zimovištěm jsou pole mezi Břilicemi a Lomnicí nad Lužnicí a rybník Koclířov, Služebný a Velký Tisý.V této zimě je počet zimujících hus mimořádně vysoký, pohybuje se okolo 4 tisíc. Hejno které můžeme kažý den pozorovar u Břilic je, tvořeno převážně husou běločelou, podstatně méně je zastoupena husa velká minimálně husa tundrová (dříve nazývaná polní). a jednotliví exempláře vzácně zaletujících dalších druhů, např. berneškou rudokrkou." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnešní večerní představení na rybníku Kaňov bylo dlouhou dobu doprovázeno kachním dohadováním do okamžiku než projel vlak v úzkém koridoru mezi Zlatou stokou a Rožmberkem. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Malebnou krajinu podél řeky Nežárky věrně doprovází krásní duboví velikáni. Velmi harmonická je i zdejší, příjemně zvlněná krajina mezi Kolencemi a Novosedly nad Nežárkou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 22.: "Ptákem roku 2022 byl Českou společností ornitologickou vyhlášen zvonek zelený. Početnost tohoto ještě nedávno běžného a hojného pěvce výrazně poklesla. Důvodem je především závažná ptačí nemoc trichomonóza. Na snímcích je zvonek snažící dostat se k potravě bráněné výrazně větším dlaskem" ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Krásný, leč velmi pomíjivý zážitek trvající pouze pár minut, jsme mohli včera zažít nad hladinou Světa. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V loňském a letošním roce probíhala Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy. Bylo realizováno několik opatření, které pomůžou obnovit přirozený hydrologický režim a bude tak podpořen rozvoj přirozených rašelinných biotopů a celkové biodiverzity tohoto území. Došlo tak k vytvoření mělkých lagun a tůní. Svou uzdu velmi originálně popustil i bagrista, který vytvořil tůň ve tvaru hříbku. Dále bylo provedeno zaslepování stávající sítě odvodňovacích kanálů. Celé území je napojeno na vodoteč, ze které bude v letním období rašeliniště dotováno vodou. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V každém podvečeru nad Světem najdeme kousek krásna, tajemna a touhy zažít to znovu. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Když se slunce probouzí nad Mokrými lukami. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

6 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Již mrazivé ráno zimního slunovratu na třeboňských lukách a v jejich okolí má své kouzlo ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Novořecká hráz je významná vodohospodářská stavba. Ale každý, kdo se po ní projde vycítí, že její významam je i krájinářský a díky nádherné, převážně dubové aleji je neocenitelný i její biologický význam. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Krásný památný strom - jilm habrolistý najdeme v Dukelské ulici cca 80 m od Hradecké brány v Třeboni, směrem k vlakové zastávce Třeboň – lázně. Má obvod kmene 382 cm. Dříve rostl ve dvoře domu (bývalá čistírna prádla a krejčovství). Dům je dnes zbořený, strom roste na okraji volného prostranství a je dominantou okolí.Podélně rozbrázděný kmen jilmu habrolistého (Ulmus carpinifolia) se ve 4 m větví na mohutné větve tvořící velkou kulatou korunu, je zdravý. U tohoto jilmu je odhadnuto stáří na 160 let (odhad dle dobových fotografií). O oblastiZa hradbami města Třeboně směrem východním při cestě na Jindřichův Hradec a Vídeň, vznikala zástavba jen velmi pomalu. Stavitelé domů si museli poradit s velmi nestabilním podložím, základy se často začaly propadat do hlubin původního mokřadu. Proto zde měšťané měli maximálně zahrady a stodoly a to ještě v 19. století. Třeboň se ale stala okresním městem a s postavením železnice roku 1871 a železniční zastávky se i toto předměstí začalo osidlovat. U zastávky vznikl ve 30. letech 20. století nový most přes Prostřední stoku a u něj nový knížecí hostinec (dnes penzion). Stavba schwarzenberského hostince, jejíž základy byly pod zemí důmyslně umístěny na osmimetrové kůly, odolává zubu času a její vzhled se za sedmdesát let příliš nezměnil. Kdybyste si vyrazili v roce 1902 od zastávky vlaku směrem do města, kolem hostince u zastávky přejdete Prostřední stoku, a pak míjíte po levé ruce samé zahrady a vpravo stodoly. Zděných budov je před městem jen pár: novostavba Okresního zastupitelství, dnes tato budova patří k Botanickému ústavu, pošta a nakonec vlevo těsně před Hradeckou bránou vyhlášený hostinec U Zlatého hroznu, místo kterého je dnes parkoviště.stromytrebonska.cz/2016/10/04/jilm-v-dukelske-ulici/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Svět se probouzí. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dubové torzo, které je významným bitopem vzácného tesaříka obrovského, s "otevřenou náručí", přivítalo na nádvoří třeboňského zámku, první letošní sněhové vločky a advetní čas ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
V minulých dnech byla dobrovolníky v lázeňskem parku Aurory realizována již druhá výsadba bledulí jarních. K výsadbě byly vybrány dvě vhodné lokality, které jsou vlhké a "tak akorát" zastíněné. Snad se na jaře tyto vysázené bledulky pro nás stanou dalším poslem jara v tomto parku. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

7 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 21.: "Jeřáb popelavý patří mezi několik málo druhů, jejich početnost se na našem území zvyšuje. Do osmdesátých let minulého století se u nás objevoval vzácně v malém počtu v době tahu. V současné době na více místech České republiky, včetně Třeboňska, hnízdí a přes naše území pravidelně protahuje. Hejna často dosahují počtu až několika set exemplářů. Zcela výjimečný byl průtah v roce 2012, kdy ve dnech 11-13 listopadu přes Jižní Čechy přelétlo min. 5-10 tisíc ptáků. Příčina těchto změn není známá. Z nějakých důvodů dochází k posunu tahových tras, výjimečné počty mohou protahovat i v důsledku neobvyklé meteorologické situace.Uvedené snímky jsou z letošního roku. Večer 26. října přelétlo nad Třeboní několik set jeřábů, druhého dne ráno jich na vypuštěném Dvořišti odpočívalo okolo tří set. Asi v 11 hod se hejno postupně zvedlo a odlétlo." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 20.: "Volavky bílé patřily na našem území do počátku druhé poloviny minulého století k poměrně vzácným návštěvníkům. Většinou se zde objevovali jednotliví ptáci či skupiny do deseti kusů. Když jsem v sedmdesátých letech na rybníce Výtopa pozoroval hejno sedmi volavek bílých, byl to důvod k napsání článku do odborného časopisu. Od té doby se jejich početnost stále zvyšovala. V současné době se pravidelně na třeboňských rybnících v době výlovů, kdy je zde obrovská potravní nabídka v podobě drobných ryb, vyskytují hejna až několika set exemplářů. Volavky bílé u nás nehnízdí, resp. hnízdění bylo prokázáno pouze jednou v roce 1949. Tyto volavky nejspíše pocházejí z hnízdišť na Neziderském jezeře, kde hnízdí okolo šesti set párů.Volavky na snímku, část hejna asi dvou set ptáků, jsem v říjnu tohoto roku fotil přesně na stejném místě, kde jsem před padesáti lety fotil tehdy výjimečné, sedmikusové hejno." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 19: Orlí "kočkování"."Před šesti lety byl na našem území poprvé pozorován jeden z největších dravců světa, orel východní. Tento mohutný dravec obývá pobřežní oblasti Dálného východu. Jeho zálet do Střední Evropy je vysoce nepravděpodobný, jedná se o uprchlíka z nějaké ZOO či z chovu některého ze soukromých chovatelů dravců. Orel je pravidelně pozorován na Třeboňsku, často v blízkosti příbuzného orla mořského. Na jeho přítomnost, především v době hnízdění orel mořský často reaguje útokem, fascinující podívanou končící divokou honičkou. Ta na snímcích se odehrála koncem října vysoko nad rybníkem Staré Jezero u Lutové." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Poslední přípravy k výlovu dokončeny a letošní výlov rybníka Svět může začít. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Již od 2. listopadu je možné hlasovat v letošní anketě Alej roku, do níž bylo nominováno 93 krásných alejí. Alejí s příběhy. Hlasovat můžeme až do 11. ledna. O titul Alej roku se za Jihočeský kraj uchází 11 zajímavých stromořadí.www.alejroku.cz/2021/jihocesky-kraj✨Hlasovací fáze ankety Alej roku 2021 je již odstartovaná.✨🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Prohlédněte si krásné fotografie nominovaných stromořadí🥰, přečtěte jejich poutavé příběhy☺️ a zvolte si 👉JEDNU alej👈, které dáte SVŮJ HLAS📬. Jak na hlasování v anketě Alej roku 2021🧐?1. Klikněte na vybranou alej www.alejroku.cz/20212. U aleje je hlasovací formulář s několika povinnými políčky k vyplnění. Dbejte prosím na správné uvedení emailové adresy. Formulář vyplňte a odešlete.3. Na Vámi zadanou emailovou adresu přijde email s kontrolním odkazem. Teprve po jeho rozkliknutí bude hlas potvrzený. 💚Těšíme se na Vaše hlasy ! ☺️ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Klokotská alej s křížovou cestouOboustranné stromořadí lip srdčitých vytváří nad křížovou cestou klenbu, která dodává příjemnou intimitu tomuto prostoru. Na konci aleje nás již impozantně očekává poutní chrám v Klokotech. V letošním roce Klokotská lipová alej s křížovou cestou obsadila druhé místo v anketě Alej roku. Alej byla vysázena v roce 1863 a patří od roku 1973 mezi chráněné památné stromy.klokoty.taborsko.eu/index.php?docid=98&lang=CZ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Na Vršském doubí lze, nejen v předvečer Dušiček, zachytit atmosféru příjemného tajemna a klidu. Roku 1926 bylo Vršské doubí popsáno takto: „Dosud stojí zde 47 statných dubů… Na konci loňského roku bylo doubí toto, mající krajinářský význam pro okolí Třeboně, ohroženo a šest starých dubů bylo tenkráte skáceno.“ (AMBROŽ J. 1926: Staré duby na Třeboňsku. – Krása našeho domova, Praha, 18: 117 – 121.) V současné době zde zbylo statných dubů už jenom 15. Měli bychom si vážit toho pěkného co v krajině zbylo a nedopustit další devastaci.O oblastiVrchy byly hospodářským dvorem, a to již za Viléma z Rožmberka. Vznikly zřejmě v době stavby rybníka Světa. V místech budoucího rybníka bylo totiž třeba zbourat celé předměstí, jehož součástí bylo kromě kostela se špitálem a řadou domů i hospodářský dvůr. Dvůr byl tedy přestěhován na vyvýšené místo nad úrovní rybníka. Ač byl brzy rozšířen a vylepšen (1590), zůstaly budovy dřevěné a nijak honosné. V době českého stavovského povstání stejně jako většina ostatních hospodářských dvorů a mlýnů do základů vyhořel, dobytek byl rozehnán a rozkraden vojáky. Když se situace poněkud uklidnila, dvůr byl obnoven a později se dočkal i zděných budov. Na dvoře Vrchy se choval hovězí dobytek, koně i ovce, a to vše se popásalo v okolí dvora. Právě na pastvinách přežily a narostly do úctyhodných rozměrů duby, které máme dodnes možnost v okolí spatřit. A je jich tu jen zlomek původního počtu. Schwarzenberkové vlastnili Vrchy až do vzniku republiky, ale po tzv. pozemkové reformě přišli o množství pozemků včetně tohoto dvora a okolních pastvin. Duby stály dál a již tehdy byly obyvateli považovány za památné a byly častým předmětem obdivu prvních „turistů“ přijíždějících do Třeboně. Noví majitelé dvora se ale k dubům postavili jinak a r. 1927 je začali pomalu likvidovat. Místní si nenechali toto počínání líbit a na Správu státních rybníků přišlo následující upozornění. „V bezprostřední blízkosti města Třeboně, a sice mezi rybníkem Světem a Opatovickým stává bývalý schwarzenberský dvůr Vrchy. Nynější jeho majitelé kácejí památné duby a jiné stromy ve skupinách a v alejích stojící jak se jim to hodí. Tímto počínáním devastují krajiny kol města Třeboně. Žádáme, by památkový ústav zasáhl zavčas do nezřízeného kácení, těchto vzácných přírodních památek a zabránil dalšímu kácení, aby alespoň něco bylo zachováno příštímu pokolení.“stromytrebonska.cz/2016/10/04/vrsske-doubi-16/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Asi 150 m východně od silnice z Lutové do Chlumu u Třeboně, cca 1 km jihovýchodně od Lutové majestátně vzhlíží do krajiny solitérní lípy srdčité. Jedna z nich je státem chráněná, neboť je vyhlášena jako památný strom. A druhá, vlastně jsou to dvě lípy, které rostou těsně vedle sebe, je chráněna svatým obrázkem, andělem v malebném dřevěném rámečku. Chlumecká vrchovina je v porovnání s okolní krajinou starého osídlení a nedaleká Lutová pak, jedním z nejstarších sídel na Třeboňsku. Mírně zvlněná sušší krajina spíše lákala k osídlení více než močálovitý kraj třeboňské pánve. Chlum u Třeboně (tehdy Chlumec) se poprvé zmiňuje v roce 1399, kdy Jindřich z Rožmberka prodal pustý dvůr ve Chlumci třeboňskému špitálu. Roku 1508 vyměnil Petr z Rožmberka Lutovou, Chlum a Stříbřec za ves Cep a okolní lesy, aby lépe sjednotil své majetky na levém břehu Lužnice. Tím se tato část za řekou natrvalo oddělila od rožmberských statků a byla připojena k bystřickému panství rodu Krajířů z Krajku. Právě oni stáli u vzniku chlumecké rybniční soustavy. Dalšími majiteli byli postupně Vchynští z Vchynic, Slavatové a Fünfkirchenové a teprve roku 1693 vzniklo samostatné chlumecké panství vydělením z novobystřického panství. Od poloviny 19. století se majitelé často střídali, ale mezi nejzajímavější držitele určitě patří František Ferdinand d’Este, následník rakouského trůnu, jehož vražda v Sarajevu roku 1914 se stala záminkou k rozpoutání první světové války.stromytrebonska.cz/2016/10/04/lipa-mezi-chlumem-a-lutovou/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Inspirovat se adaptačními opatřeními na klimatickou změnu ve městech a jejich okolí můžeme na konferenci "Příjemné a odolné město", v Praze 4. listopadu 2021 od 13:00 do 19:30 h, HubHub–Palác ARA, Perlová 5, 110 00 Praha 1, případně online.www.adapterraawards.cz/cs/Konference ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Do krásných, podzimních tónu se nyní oblékla Novořecká hráz.Novořecká hráz se táhne v délce asi šesti kilometrů od tzv. Rozvodí (rozvodí Staré a Nové řeky) k silničnímu mostu mezi Starou Hlínou a Stříbřecem a za silnicí ještě pokračuje směrem k Mláce. Na hrázi a v jejím blízkém okolí můžeme obdivovat nejvíce velkých dubů Třeboňska. Projít nebo projet na kole alespoň část hráze je pěkným výletem. Po hrázi vede červená turistická značka. V aleji na hrázi bylo v roce 1982 vybráno 96 dubů letních (Quercus robur), které jsou chráněny státem. Věk těchto stromů je odhadován na 200 – 400 let. Hráz je krásná především jako celek tím, jak je začleněna do okolní krajiny.V oblasti mezi Dlouhým mostem a Novořeckou baštou se mimo cestu, mezi hrází a Novou řekou, nachází tzv. Novořecký prales. Novořecký prales je malá, ale pěkná a poslední ukázka, jak asi lužní lesy vypadaly dříve, než je člověk vykácel. Můžeme zde vidět mnoho dubů zajímavých tvarů a rozsáhlé mokřadní olšiny v různé fázi vývoje.Nová řekaRybník Rožmberk je bezesporu vrcholem rybníkářského díla Jakuba Krčína z Jelčan. Když se pouštěl do stavby největšího rybníku, věděl už ze zkušenosti velmi dobře, že nemůže Lužnici jen tak postavit do cesty hráz. Lužnice má velké povodí a silné deště v Novohradských horách znamenají, že do tří dnů teče korytem obrovské množství vody. Aby ochránil stavbu před náhlými záplavami, dal vybudovat v letech 1584-1590 odlehčovací kanál, který by pomohl regulovat vodu přicházející na Rožmberk z Lužnice a 14 km dlouhým kanálem ji svést do Nežárky. Zřejmě už tehdy věděl, že povodně na Lužnici a na Nežárce nepřichází současně, takže vybudoval stoku schopnou odvést cca 1/3 průtoku stoleté povodně –cca 60 m3/sec. Nová řeka Lužnice v prostoru tzv. Rozvodí. Zatímco levý (západní) břeh je zpevněn hrází, pravý břeh slouží k rozlití nadbytečné vody do tzv. novořeckých močálů – ty umožnily obrovskou retenční schopnost Nové řeky. Při vysokém stavu vody zde Nová řeka vytvářela „rybník“, někdy označovaný jako Novořecký, jindy Dlouhohrázský. Hráz byla nutná, aby se vodě zabránilo prorazit si cestu do rybníka Vdovce (jeho původní plochu dnes zaujímají rybníky Vitmanovské soustavy) a dále do Rožmberka. Díky hrázi lze odtok regulovat Splavem a několika výpustěmi. Hráz byla podle zvyklosti osazována duby, aby lépe držela. V listopadu 1585 voda z Nové řeky poprvé vtekla do Nežárky a jak Krčín přiznal v dopise Petru Vokovi z Rožmberka: „mnohé šediny mu přidala“. Novou řeku definitivně dokončil hradecký hejtman a rybníkář Jan Zelendar z Prošovic až po dokončení Rožmberka a odchodu Krčína z rožmberských služeb. Roku 1857 byla Nová řeka prohlášena soukromým majetkem třeboňského panství, a od r. 1866 kdy byl postaven samočinný jehlový jez na mláckém mlýně, po ní bylo také plaveno dříví v režii panství. Novořecký systém je důmyslný, přesto v minulosti několikrát náporům vody povolil. Žádná navážená hráz nevydrží, když hladina vody sahá až k její koruně. Tak se roku 1670 protrhla u jednoty Leština, v létě roku 1730 se za náhlé velké vody z Rakouska voda přelila přes hráz a ta se na dvou místech u jednoty Bernard zbortila, za velké povodně 1890 se hráz protrhla dokonce na čtyřech místech. Poté, co se historie opakovala i v roce 2002, bylo hráze v celé délce zpevněno larzenovou stěnou.stromytrebonska.cz/2016/10/04/novorecka-hraz-nejvetsi-dub-c-59/stromytrebonska.cz/2016/10/04/novorecka-hraz-nejvetsi-dub-c-59/těleso ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

8 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Na fotografiích Jana Ševčíka z pondělního příspěvku, kde jsou fotografie orlů vyfocených na rybníku Starý Hospodář, je také zachycen kroužkovaný orel. Ze snímku archivu DES OP - Záchranné stanice živočichů Plzeň, je patrné jak orel vypadal při kroužkování na hnízdě jako mládě před čtyřmi roky. Na fotografii Karla Makoně se jedná o to větší mládě. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dnes se slaví Den stromů. Je ctí připomenout trojici údajně nejstarších dubů Třeboňska, dubů u Vitmanova, kterým se jinak neřekne než Tři bratři. V současné době jsou sice již jen mrtvými, ale krásnými torzy, budící respekt a obdiv."Z historie:Duby Tři bratři byly popsány již před 90 lety (1929):Tři duby u bašty Vitmanov dva přímo u silnice vedoucí ze Staré Hlíny do Stříbřece, jeden za baštou na hrázi Vdovce Nového."stromytrebonska.cz/2016/10/04/vimtanov-tri-bratri-prostredni-z-tojice-suchy/stromytrebonska.cz/2016/10/04/vitmanov-tri-bratri-zapadni-z-trojice/stromytrebonska.cz/2016/10/04/vitmanov-tri-bratri-nejblize-k-baste-torzo/ ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 18: "Na Třeboňsku, především v okolí rybníků, se můžeme poměrně často setkat s velkým, atraktivním ptákem, orlem mořským. S rozpětím křídel téměř 2,5 metrů patří mezi největší dravce světa. Na jeho přílet nás většinou upozorní kachny a další vodní ptáci. Ve zlomku vteřiny vzlétnou a snaží se ulétnout z jeho dosahu, případně se snaží uniknout potápěním. Orel ale není příliš dobrý lovec. I když se mu někdy podaří ulovit v letu zdravou kachnu řada pokusů končí neúspěchem. Kořistí se proto často stávají nemocná či uhynulá zvířata a orel tak v přírodě zastává sanitární funkci. Orly na snímku jsem fotografoval na rybníce Starý Hospodář, který byl před výlovem již částečně vypuštěn. Krátce poté, co jsem se schoval v maskovacím krytu ptačí osazenstvo rybníka předvedlo poplach, v dálce se na obloze objevila tečka a rychle se zvětšila v siluetu velkého dravce. Orel ve výšce asi 200 metrů nad rybníkem pokrčil křídla, natáhl nohy s mohutnými pařáty a vzápětí dosedl na okraj vodní lochy asi 50 metrů ode mne. Orli se s oblibou sdružují, takže když se za chvíli objevili další dva, namířili si to, v rituálu naznačujícím útok k prvnímu.Dva orli jsou podle zbarvení dva roky stará mláďata, třetí orel, s bílým ocasem a žlutým zobákem, je téměř dospělý. Tento čtyřletý orel je označen ornitologickými kroužky s dobře viditelnou číselnou kombinací.Byl okroužkován v květnu 2018 v okrese Tachov.Orel je plachý pták. Dostat se k němu na vzdálenost potřebnou pro získání přijatelné fotografie je mimo jiné také věcí velkého štěstí. Měl jsem ale i velkou smůlu. Ač pozadí snímku tvořila hráz s barevnými stromy, orli po celou dobu pozovali na pozadí maringotky, lodí a dalších předmětů potřebných na výlov rybníka." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Památný "Dub na Zátahu", o obvodu kmene 435 cm, roste v objetí řeky Blanice v lokalitě Zátah v Protivíně.Doprovodem mu jsou stromy, které v jeho okolí byly vysazeny po povodni v r. 2002. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 17: "Máme tu zase podzim, období ranních mlh i pestrých barev padajícího listí. Krajina v ranní mlze působí černobíle, aby se po jejím rozplynutí rozzářila všemi barvami "teplé" části spektra. Na snímcích je ranní mlha na rybníce Nové Jezero.Do zlatova zabarvené jsou hráze rybníka Láska. Barevné listi buků na leteckém snímku Fabianu výrazně odděluje porost bučiny od okolních smrčin." ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Slunce – voda – vegetace – klima, která se koná dne 20.10. 2021 od 14 hodin v budově Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. Jedná se o závěrečnou konferenci k projektu podporovanému Technologickou agenturou ČR s názvem „Slunečnı́ energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávánı́ pracovnı́ků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima" V rámci projektu řešitelský tým složený z pracovníků Pedagogické fakulty JU (pod vedením RNDr. R.Ryplové, Ph.D.) ve spolupráci s výzkumným ústavem ENKI, o.p.s. v Třeboni (pod vedením doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.), a Městem Dačice (ing. Müller, ing. Skořepa) vytvořily nové vzdělávací metodiky pro pracovníky státní samosprávy, základní školy, víceletá gymnázia a vysoké školy připravující budoucí učitele přírodopisu ZŠ k vysoce aktuálnímu tématu role vegetace v koloběhu vody v krajině. V tomto směru jsme úzce spolupracovali s českobudějovickými školami, které v projektu figurovali na pozici tzv. aplikačních garantů. Na konferenci budou vytvořené vzdělávací metodiky představeny. Konference se koná hybridní formou, účast je tedy možná i virtuálně. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Příroda Třeboňska objektivem Jana Ševčíka, díl 16: "Siesta v rákosí". ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Až do středy 13.10.2021 budou prováděny odborné, zdravotně bezpečnostní řezy na dubové aleji podél levé strany silnice I/24 z Třeboně na Majdalenu, v lokalitě Holičky. Tato akce navazuje na již započatou obnovu pravé strany této aleje před dvěmi lety. Zadavatelem a investorem tohoto ošetření stromů je Ředitelství silnic a dálnic. ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook

9 měsíců zpátky

Stromy Třeboňska
Když se Svět probouzí do podzimního rána ... VíceMéně
Otevřít přes Facebook