Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Aktuality

Javor stříbrný v atriu Lázní Aurora

Václava Fliegelová
on Led 03, 2017

V letošním roce končí příběh javoru stříbrného rostoucího v jednom z atrií budov lázeňského komplexu v Auroře.
Tento javor stříbrný, který byl v atriu vysazen před cca 40 lety, nebyl díky své růstové dynamice, zcela vhodně zvolený druh stromu do takto stavebně omezeného prostoru. Javory stříbrné pochází ze Severní Ameriky, kde rostou obvykle na vlhkých až zbahnělých půdách. Obvykle jsou rozložitým stromem s velkým nárokem na prostor. Tento požadavek na prostor se u javoru v Auroře projevuje v budově lázní, která je v kontaktu s kořenovým systémem toho stromu. Dochází zde k destrukci stavebních konstrukcí, zvláště v prostoru chodby k restauraci Harmonie.
Již v roce 2009 byl strom a stavby, které s ním jsou v kontaktu, posuzovány odborníky jak z oboru dendrologie, tak i statiky staveb a stavební geologii. V té době nebyla prokázána souvislost mezi působením javoru a poškozováním stavebních konstrukcí. V letošním roce byly provedeny další detailnější průzkumy, na základě kterých byly zpracovány odborné posudky, především posudek Geotechnické posouzení vlivu javoru stříbrného a jeho kořenového systému na základové poměry a statiku přilehlých stavebních konstrukcí v místě atria E2 v Lázních Aurora v Třeboni zpracovaný firmou Geo Tec-GS, a.s. Zde bylo prokázáno, že vliv javoru stříbrného na stávající založení objektů je převážně v tom, že jeho kořenový systém odčerpává podzemní vodu, která se do atria a jeho těsné blízkosti dostává pouze z atmosférických srážek. Jestliže je těchto srážek nedostatek, dochází k pronikání kořenového systému do větší hloubky, kde následně dochází ke smršťování podložních jílů a zmenšování jejich mocnosti. Při jejich smršťování dochází k dotvarování podloží pod sousedícími zdmi a podlahami okolo atria a tím i ke vzniku trhlin a sesedání podlahy. V současné době zde není k dispozici technické řešení, které by dokázalo přijatelným způsobem tyto negativní jevy eliminovat. Proto byl tento strom, a to i přesto, že se jedná z hlediska dobrého zdravotního stavu a výborné vitality o hodnotný strom, povolen pokácet.
Jako náhrada za tento javor bude vysazena náhradní výsadba v souladu s projektem sadových úprav Lázně AURORA Třeboň, Návrh řešení atria zpracovaný Ing. Pavlem Šimkem – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod zpracovaný v listopadu 2016. Dle tohoto projektu sadových úprav budou v atriu vysazeny 3 ks borovic lesních a současně zde vzniknou nové trvalkové záhony (trvalky, okrasné trávy a cibuloviny), které budou vhodně doplňovat ponechanou stávající zeleň. Bude tak zde dotvořen nový prostor s vlastní identitou, kde budou moci návštěvníci lázní vnímat veškeré pozitivní vlastnosti zeleně. Současně jako památka tomuto javoru stříbrnému bude vysazen 1 ks javoru stříbrného na vhodném místě v lázeňském parku nedaleko lázeňského komplexu.

imgp9107_panorama