Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Trasy za stromy

Kolem Karštejna

stromytrebonska
on Říj 31, 2016

Verze pro Google Earth
Offline trasa a body GPX

Průvodce k vytištění

Délka trasy

 • 31 km

Trasa

 • cyklistická

Uzavřený okruh

 • Kolence, rybníček Ostrý, hájovna Lipičí, rybník Potěšil, rybníky Nadějské soustavy, býv. hráz rybníka Karštejn, Cikar, Evženovo údolí, rybník Dolní Vydýmač, Zadní dvůr, zámek Jemčina, Kolence

Terén

 • hrázové cesty, lesní cesty

Seznam zajímavých stromů

 • Dub letní za baštou Naděje, u rybníka Naděje s cedulkou Strom chráněný státem o obvod kmene 490 cm
 • Hráz bývalého rybníka Karštejn, památné duby letní severní z dvojice 600 cm a jižní obvod kmene 720 cm
 • Památný dub letní v louce u Karštejna o obvodu kmene 540 cm
 • Památné stromy v okolí Zadního dvora a Nežárky (i mimo popsanou trasu):
  • památný strom dub letní ve svahu terasy jihovýchodně od dvora, obvod kmene 546 cm
  • památný strom dub letní (dvoukmen) severně od dvora, obvod kmene 618 cm
  • památný strom dub letní (dvoukmen) pod vodárnou, severní z dvojice o obvodu kmene 682 cm
  • památný strom dub – torzo pod vodárnou, jižní z dvojice o obvodu kmene 580 cm
  • památný strom dub letní, s velkými kořenovými náběhy severně od dvojice o obvodu kmene 594 cm
  • památný strom dub letní rostoucí v plášti lesa mezi největším dubem a Zadním Dvorem o obvodu kmene 633 cm
  • proti proudu Nežárky je největší dub letní na Třeboňsku – veledub obvod kmene 848 cm (mimo trasu)
 • Na louce pod zámkem Jemčina směrem k Nežárce je památný dub letní s obvodem kmene 490 m a řada dalších a mohutnějších krásných solitérních dubů a lip
 • Oboustranná alej z Jemčiny na Šimanov, památné stromy, nejsilnější lípa srdčitá o obvodu kmene 546 cm