Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Trasy za stromy

Cesta okolo Světa

stromytrebonska
on Říj 31, 2016

Verze pro Google Earth
Offline trasa a body GPX pro pěší a pro cyklisty

Průvodce k vytištění

Délka trasy

  • 13 km (přes Spolí 15 km)

Trasa

  • pěší, cyklistická

Uzavřený okruh

  • Lázně Aurora, Vimperky, Spolský mlýn, Odměny, Vršské doubí, Schwarzenberská hrobka, Světská hráz

Terén

  • cesta mezi loukami, lesní cesta, hrázová cesta (do Spolí je asfaltová cesta)

Seznam zajímavých stromů

  • památný dub letní, hráz rybníka
  • Dolní Zlatník, obvod kmene 587 cm
  • Lípa svobody, lípa srdčitá u kaple u Spolského mlýna, obvod kmene 280 cm
  • Vršské doubí, skupina 14 památných stromů o obvodu kmene 464–598 cm
  • park u Schwarzenberské hrobky, dub letní uprostřed louky o obvodu kmene 484 cm, borovice tuhá rostoucí u sochy Anděla strážného
  • hrázový porost rybníka Svět, počet stromů 508 (293 dubů, letních, 177 lip srdčitých), největší je dub nad autobusovou zastávkou s obvodem kmene 468 cm

Doporučujeme zastavení u 16 informačních tabulí naučné stezky kolem Světa.