Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Záblatský – jižně od výpusti dál za cestou z hráze dolů nedaleko pomníčku pozemkové reformy

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 540
Výška: 26

Nejmohutnější zdejší dub letní roste ve svahu hráze k vodě ještě o kus jižněji, mezi cestou z hráze dolů a pomníčkem pozemkové reformy. Má jen malé kořenové náběhy a kmen s obvodem 540 cm. Ve třech metrech odbočuje z kmene silná větev na sever, z jihu je v 2,5 m malý otvor a větev na jihozápad. Rovný kmen se od 6 metrů hodně větví.

V západní části rybníka Záblatský, 1 km jižně od obce Lhota u Dynína se nachází přírodní rezervace Záblatské louky. Jedná se o část rozsáhlého rašeliniště, které bylo z větší části zatopeno tímto rybníkem. Vodní plocha rybníka plynule přechází přes rákosové porosty v rozlehlé rašelinné louky.

O oblasti
Záblatský rybník nad vsí Záblatí se poprvé připomíná v roce 1475. V dnešní podobě a rozloze dílem rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan, který v letech 1580-1582 realizoval navýšení a zesílení rybniční hráze tak, aby mohl zvětšit jeho vodní plochu. Nový rybník pojmenoval Oplatil, protože nová vodní hladina pohltila i ves Německou Lhotu a její obyvatelé dostali náhradou jiné pozemky. Nový název se ale vůbec neujal. Plocha rybníka činí 310 ha a je napájen z povodí, kde dominují dva Krčínovy rybníky – Ptačí Blato a Krčín, dříve zvaný Žabov. Za I. republiky Záblatský rybník sloužil jako dopadová plocha dělostřelecké střelnice. Jediným hmotným pozůstatkem střelnice je existence několika cihlových zdí na betonových základech na břehu tohoto rybníka. Přímo pod hrází stojí Záblatský mlýn, vystavěný z podnětu Jakuba Krčína na Zlaté stoce v letech 1575-1577 Vilémem z Rožmberka. Koncem 16. století měl mlýn 10 moučných kol a 4 stoupy, patřil tedy k velkým panským mlýnům. Za třicetileté války vyhořel, ale byl opraven a v letech 1670-1859 provozován mlynářským rodem Charvátů, kteří mlýn v roce 1759 od schwarzenberské vrchnosti odkoupili. Přestavba mlýna do současné podoby proběhla v roce 1926, kdy byl mlýn o patro zvýšen. V roce 1930 nahradila mlýnská kola Francisova turbína. Právě v místech mlýna lze předpokládat nejstarší část původní obce Záblatí – tvrz s dvorem. Záblatí patřilo drobné šlechtě, v roce 1340 se připomíná jeho tehdejší majitel Zdeněk ze Lhoty. Počátkem 15. století zažilo řádění loupeživého zemana Jana Žižky, pozdějšího husitského hejtmana. Po husitských válkách se Záblatí ocitlo v držení pánů ze Šternberka a byl to Zdeněk ze Šternberka, kdo začal v Záblatí v roce 1475 budovat Záblatský rybník. Petr z Rožmberka přikoupil Záblatí se dvorem a rybníkem k třeboňskému panství v roce 1513. Měl v úmyslu zvětšit rybník a nechat zde rybníkáře Štěpánka Netolického vést koryto Zlaté stoky, nakonec záměr s rybníkem realizoval až Jakub Krčín.