Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Seznam stromů, Topol

Topol mezi Záblatím a Ponědraží

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 313

Topol bílý roste u polní cesty nedaleko silnice spojující Záblatí a Ponědraž, přímo k němu vede žlutá turistická značka ze Záblatí. Topol je velmi nápadný a jeho rozložitá koruna je dobře patrná již na záběrech leteckého snímkování z 50. let 20. století. Tehdy to byl mezi poli široko daleko jediný strom. V místech, kde roste, končily v minulosti hranice pozemků schwarzenberského hospodářského dvora Lhota a začínaly pozemky ponědražských sedláků.

O oblasti
Dvůr Lhota vznikl jako důsledek rozšíření Záblatského rybníka Jakubem Krčínem z Jelčan v letech 1580-1582. Krčín tehdy realizoval navýšení a zesílení staré rybniční hráze (rybník se připomíná 1475) tak, aby mohl zvětšit jeho vodní plochu. Nový rybník pojmenoval Oplatil, protože jeho vodní hladina zalila i ves Německou Lhotu a její obyvatelé dostali náhradou jiné pozemky – název se ale neujal. Pozemky bývalé vsi Německá Lhota byly spojeny v jeden hospodářský celek a v roce 1590 zde Rožmberkové nechali vystavět hospodářský dvůr. Ke Lhotskému dvoru byl za Švamberků v roce 1613 přistavěn ještě ovčín, ovšem celý poplužní dvůr během třicetileté války vzal za své. V roce 1693 nechali Schwarzenberkové celý dvůr vystavět znovu a z kamene. Kromě polí a luk patřilo ke dvoru asi stohlavé stádo hovězího dobytka a kolem 700 ovcí. Ve 20. století Lhotský dvůr v 1. pozemkové reformě zabavil československý stát. Zbytkový statek Lhota získal velkostatkář Josef Výborný, od něj koupili dvůr v roce 1938 Kirianovi, jimž byl majetek po 2. světové válce vyvlastněn. Jeho restituce se rodina dočkala v 90. letech 20. století.

Nedaleká Ponědraž je doložena už v roce 1259, když ji Vok z Rožmberka věnoval nově založenému klášteru Vyšší Brod. Později se dostala do držení Šternberků. Ponědrážský rybník byl založen už roku 1439. Zdeněk ze Šternberka nechal rybník v roce 1475 opravovat. Další majitelé Švamberkové, prodali Ponědraž roku 1556 Rožmberkům. Poté, co se dostala Ponědraž i s rybníkem do majetku Rožmberků, Zlatá stoka byla prodloužena a Ponědrážský rybník je jedním z největších rybníků, které Zlatá stoka napájí.