Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Památný strom u Příbrazi , bažantnice – nepopsán ve Stromech Třeboňska

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

O oblasti

Obvod: 495
Výška: 22

Příbraz se poprvé připomíná v roce 1518. V té době byla součástí panství Stráž nad Nežárkou a patřila pánům z Hradce. V průběhu 16. století změnilo panství Stráž několikrát svého majitele, mezi léty 1577-1596 patřila pánům z Rožmberka stejně jako nedaleká Třeboň. Dalšími majiteli byli páni z Hradce a jejich dědicové – Slavatové z Chlumu a Košumberka a po jejich vymření také krátce Černínové z Chudenic (1715-1735). Na přelomu 18. a 19. století byli na Stráži vrchností hrabata Berchtoldové (1752-1796), pak páni z Lilienbornu a roku 1811 koupil strážské panství Karel Ludvík sv. pán Leonhardi. V Příbrazi byly 2 cihelny a na Huti továrna na rašelinové stelivo. Po smrti Adolfa sv. pána Leonhardi koupil zadlužený majetek od českobudějovické záložny hrabě Jiří Thun, který jednu z cihelen v obci zrušil, protože prý: „cihlářství nerozuměl“ (obecní kronika) . Posledními majiteli bývalého strážského panství v Příbrazi byli statkáři Václav Souček a Antonín Linda. Osada Bažantnice patřila k Příbrazi podle katastrálního členění, původně však byla jedním z hospodářských (poplužních) dvorů strážského panství.