Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Lípa, Seznam stromů

Lípa v Hatíně

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 528

Lípa srdčitá, zarostlá v křoví nad silnicí z Hatína na Jemčinu v trati „U lípy“, má starý smaltovaný štítek „Strom chráněný st. lesní správou a st. památ. úřadem“. Kdysi bezpochyby monumentální strom má rozlámanou korunu. Podle starých katastrálních map si lípa vyrostla v porostlině lemující pole. Dnešní skromná silnička měla v době, kdy Černínové využívali zámek Jemčinu velmi reprezentativní charakter – vedla totiž přes Hatín do Jindřichova Hradce, tedy černínského stálého sídla. Na mapách z 19. století je patrné, jak cestu lemovala alej podobně jako cestu od jemčinského zámku ke dvoru Šimanov.

O oblasti
Hatín se spolu se sousední Stajkou a Jemčinou připomíná r. 1384 při dělení otcovského statku mezi bratry Oldřichem a Janem z Hradce. Už tehdy se ve vsi připomíná rybník, dnes je zde na Hatínském potoce (Velký) Hatínský rybník, ovšem dříve tu byla celá rybniční soustava zasahující až do jemčinských lesů. Z toho důvodu můžeme původ názvu místa skutečně odvozovat od hatí – tedy stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v podmáčeném terénu.