Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Jilm, Seznam stromů

Jilm v Dukelské ulici

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 382
Výška: 20

Jilm habrolistý najdeme v Dukelské ulici cca 80 m od Hradecké brány v Třeboni, směrem k vlakové zastávce Třeboň – lázně. Dříve rostl ve dvoře domu (bývalá čistírna prádla a krejčovství). Dům je dnes zbořený, strom roste na okraji volného prostranství a je dominantou okolí.
Podélně rozbrázděný kmen jilmu habrolistého (Ulmus carpinifolia) se ve 4 m větví na mohutné větve tvořící velkou kulatou korunu, je zdravý. U tohoto jilmu je odhadnuto stáří na 150 let (odhad dle dobových fotografií). Lze jej zařadit mezi desítku nejmohutnějších (obvodem kmene) jilmů vazů mezi všemi těmito památnými stromy v republice. Je „Státem chráněný“ od roku 2003.

Jilmy (v Čechách se vyskytují tři podobné druhy) rostly dříve často jako součást některých lesů, dnes však je vidíme zřídka. Je to kvůli nemoci grafióze. Způsobuje ji houba, která postupně strom prorůstá. Napadený strom následně od koncových větví usychá. Tento velký, zdravý jilm, který v Třeboni máme, je dnes opravdovou vzácností.

O oblasti
Za hradbami města Třeboně směrem východním při cestě na Jindřichův Hradec a Vídeň, vznikala zástavba jen velmi pomalu. Stavitelé domů si museli poradit s velmi nestabilním podložím, základy se často začaly propadat do hlubin původního mokřadu. Proto zde měšťané měli maximálně zahrady a stodoly a to ještě v 19. století. Třeboň se ale stala okresním městem a s postavením železnice roku 1871 a železniční zastávky se i toto předměstí začalo osidlovat. U zastávky vznikl ve 30. letech 20. století nový most přes Prostřední stoku a u něj nový knížecí hostinec (dnes penzion). Stavba schwarzenberského hostince, jejíž základy byly pod zemí důmyslně umístěny na osmimetrové kůly, odolává zubu času a její vzhled se za sedmdesát let příliš nezměnil. Kdybyste si vyrazili v roce 1902 od zastávky vlaku směrem do města, kolem hostince u zastávky přejdete Prostřední stoku, a pak míjíte po levé ruce samé zahrady a vpravo stodoly. Zděných budov je před městem jen pár: novostavba Okresního zastupitelství, dnes tato budova patří k Botanickému ústavu, pošta a nakonec vlevo těsně před Hradeckou bránou vyhlášený hostinec U Zlatého hroznu, místo kterého je dnes parkoviště.