Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Javor, Seznam stromů

Javor v Hatíně – u silnice na Jemčinu

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 452
Výška: 24

Javor klen se nachází kousek nad silnicí z Hatína na Jemčinu, jeho kmen se rozšiřuje a v 4 – 5 m je nasazena pravidelná kulatá koruna. Jedná se o velice perspektivní a krásný strom. Roste blíže k silnici než prastará lípa srdčitá, ovšem ve stejné lokalitě. Porostlina sahající až k silnici mezi Hatínem a Jemčinou lemovala malé políčko. Dnešní skromná silnička měla v době, kdy Černínové využívali zámek Jemčinu velmi reprezentativní charakter – vedla totiž přes Hatín do Jindřichova Hradce, tedy černínského stálého sídla. Na mapách z 19. století je patrné, jak cestu lemovala alej podobně jako cestu od jemčinského zámku ke dvoru Šimanov.

O oblasti
Hatín se spolu se sousední Stajkou a Jemčinou připomíná r. 1384 při dělení otcovského statku mezi bratry Oldřichem a Janem z Hradce. Už tehdy je ve vsi doložen rybník, dnes je zde na Hatínském potoce (Velký) Hatínský rybník, ovšem dříve tu byla celá rybniční soustava zasahující až do jemčinských lesů. Z toho důvodu můžeme původ názvu místa skutečně odvozovat od hatí – tedy stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v podmáčeném terénu. K Hatínu se také váže paměť o posvátném Vonšovu dubu, kam ještě kolem roku 1770 chodili sedláci i jejich ženy pro suché větve, které pak přidávali do ohně a dýmem z něj nakuřovali například bolavé zuby.