Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172
Dub, Seznam stromů

Hráz Starého a Nového Kanclíře – dub v ohybu hráze u boudy nedaleko výpusti

stromytrebonska
on Říj 04, 2016

Obvod: 591
Výška: 21

Silnice z Kosek do Lutové vede po hrázích několika rybníků. Jedním z nich je i Kanclíř. Přes jeho hráz vede cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně. Krajina je zde velmi malebná, lesy a hrázové porosty se odráží v hladinách rybníků, mraky plynou… Nejmohutnější a nejhezčí duby letní (Quercus robur) jsou na jižní části hráze Starého Kanclíře. Na návodní straně přímo u silnice, mezi ohybem hráze (kde je výpust a sjezd k rybníku) a Novým Kanclířem.

U ohybu hráze roste mohutný dub s mohutnými kořenovými náběhy a kmenem porostlým mechem. Má obvod 591 cm. V 2,5 metrech odbočuje silná větev nad vodu, v 5 metrech se kmen dělí dál do koruny.

O oblasti
Kanclíř je jedním z prvních rybníků chlumecko-lutovské soustavy, založen po roce 1540. Postaven byl Ruthardem z Malešova spolu s Novým Jezerem a Novým Hospodářem na toku Koštěnického potoka, kterému se tehdy říkalo Hostice. Koštěnický potok přinášel prudké povodně, a tak Mikuláš Ruthard z Malešova nařídil přeložit řečiště po roce 1548 dále směrem na jih a zaústit potok zhruba o tři kilometry výše proti proudu do Lužnice. Tak se vytvořilo nové místo pro další rybníky Malou a Velkou Kuklu a Vizír. Původnímu řečišti potoka se začalo říkat Svodnice. Kanclíř tedy ležel na Svodnici, zatímco nové řečiště bylo pro větší spád vody využíváno k pohonu řady mlýnů a hamrů. Původní Kanclíř má jednu z nejdelších rybničních hrází, dlouhou více než 2,5 kilometru. Počátkem 19. století byla hladina Kanclíře snížena a přepažením vznikly rybníky dva, Starý a Nový Kanclíř.