Stránka načítá...
Kontakt
Václava Fliegelová, odbor ŽP
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz
tel.: 384 342 172

Slovo na Úvod

Vítáme Vás na stromostránkách třeboňských velikánů. Oprášili jsme starou borku a připravili jsme pro Vás spoustu nových semenáčků – stromonovinek, zejména aktualizaci textů, facebook, novou mapu Komenského sadů se zákresem nejzajímavějších stromů, kterou je možné vytisknout a vydání QR kódů k nejzajímavějších stromů tohoto centrálního parku. Tyto stromostránky Vás chtějí již od roku 2006 inspirovat k cestě do jedinečné Třeboňské rybniční krajiny. Území, které je, jak pavučinkou, protkáno velkým množstvím vodních ploch. K nim neodmyslitelně patří stromy, na Třeboňsku převážně dubové hrázové porosty. Největší skupina památných stromů se nachází na Novořecké hrázi. Další zajímavé stromy rostou jako solitéry a to v místech dřívějších pastvin. Zde nejsou omezeny prostorem, a tak rostou … až je z nich největší strom Třeboňska, kterým se honosí dub letní a nacházející se nedaleko Jemčiny, v nivě řeky Nežárky. Obraz zdejší lidmi přetvořené krajiny nám v době květu či v období zbarvujícího se listu zcela jistě zpříjemní i monumentální lípy rostoucí u cest, či mohutné javory či jilmy. Neodpustím si v tomto směru též poukázat též na estetický význam ovocných stromů v krajině. Zcela jistě oceníme v době květu krásu památné hrušně obecné rostoucí na mezi nedaleko obce Stříbřec. Všichni, kdo se chcete s námi vydat na cestu za zajímavými stromy Třeboňska, pojďte dále… zážitky se stromy na Vás čekají.